Image
0
13 października, 2021

Aion Bank rozpoczyna współpracę z Allegro Pay

Iza

Aion Bank podpisał umowę z Allegro Pay. Dzięki niej bank będzie miał wyłączność na kupno części portfela wierzytelności konsumenckich Allegro Pay. Natomiast platforma poprzez finansowanie z banku będzie mogła dalej rozwijać swoją usługę, a Aion zapewni sobie tym udział w branży e-commerce.

Połączone siły Aion Bank i Allegro Pay

Allegro poinformowało, że w dniu 11 października 2021 roku, Allegro Pay podpisała umowę sprzedaży wierzytelności z Aion Bank SA. Umowa dotyczy nabycia przez bank  wierzytelności z tytułu kredytów konsumenckich pochodzących od Allegro Pay.

Umowa wejdzie w życie po uzgodnieniu odpowiednich procedur, a także polityk firmy, w tym polityki kredytowej i polityki obsługi wierzytelności. Również ważne będzie ustalenie SLA dla systemów IT przez Allegro Pay i AION. Istotny jest także brak sprzeciwu belgijskiego organu sprawującego nadzór bankowy nad AION. Umowa zacznie obowiązywać po spełnieniu wyżej wymienionych warunków oraz będzie zawarta na czas określony do dnia 30 listopada 2023 r.

Rafał Czernik, Director of Consumer Financial Services w Allegro, powiedział:

“Stawiamy kolejny krok, by zagwarantować rozwój naszej grupy w najbliższych latach, zgodnie z tym, co przedstawiliśmy kilka tygodni temu przy okazji udostępnienia Allegro Pay wszystkim chętnym. Dzięki umowie z Aion Bankiem zamierzamy zapewnić sobie wsparcie finansowe dla wypełniania naszych celów”.

Natomiast Karol Sadaj, Country Head Poland w Aion Banku, powiedział:

“Współpraca z Grupą Allegro to kolejny element rozwoju Aion Banku na polskim rynku i wyraz zaufania, jakim obdarzyła nas największa polska platforma e-commerce. Cieszymy się, że dzięki wsparciu Aion Banku, rozwiązanie Allegro Pay ma szansę wejścia do czołówki rozwiązań płatniczych w naszym kraju”.

Treść raportu

Raport podaje, że bank będzie skupował transze wierzytelności konsumenckich od Allegro Pay o dłuższym okresie zapadalności. W ramach dwuletniej umowy strony uzgodniły 6-miesięczny, odnawialny limit sprzedaży części portfela wierzytelności konsumenckich Allegro Pay. Będzie on w wysokości do 500 mln PLN.

W komunikacie czytamy, że:

“Umowa kreuje ramy umożliwiające dokonywanie szeregu potencjalnych transakcji zbycia wierzytelności na podstawie mechanizmu składania i akceptacji ofert. Termin pierwszej oferty jest planowany na listopad 2021 r., a kolejne oferty mogą być składane w każdym następnym miesiącu aż do daty rozwiązania Umowy. Wierzytelności, które będą oferowane AION w ramach Transakcji, muszą spełniać określone w Umowie kryteria kwalifikacyjne, obejmujące m.in. dopuszczalny przedział pierwotnej liczby rat wierzytelności podlegających zbyciu (trzy do trzydziestu). Wierzytelności z tytułu kredytów 30-dniowych (typu „kup teraz, zapłać później”) nie będą podlegać sprzedaży”.

Allegro Pay będzie prowadzić obsługę wszelkich wierzytelności sprzedanych na rzecz AION, w zamian za opłatę za obsługę wierzytelności. Dodatkowo platforma będzie mogła sprzedawać wierzytelności według z góry ustalonych parametrów cenowych, wyższych niż wspomniany limit 500 mln PLN. 

Całkowite saldo niezapłaconych wierzytelności zakupionych przez AION może osiągnąć kwotę 2 mln PLN w ciągu 2 lat. Zostanie to dokonane, jeśli współpraca będzie pomyślnie się układać między spółkami. Dodatkowo, obie strony oczekują, że pierwsze transakcje zbycia, które obejmują sprzedaż istniejących wierzytelności na kwotę ok. 100-200 mln PLN, zostaną przeprowadzone przed końcem 2021 roku. 

Dzięki podpisaniu umowy, Allegro zapewni większą dostępność do produktów, dla klientów platformy. Transakcja nie będzie miała również wpływu na doświadczenia zakupowe użytkowników Allegro. Oznacza to, że pożyczki nadal będą udzielane, obsługiwane i spłacane poprzez platformę Allegro.