Image
0
28 kwietnia, 2021

Bank Japonii utworzył Komitet do testowania CBDC

Iza

Bank centralny Japonii utworzył specjalny Komitet, który ma pomóc przy testowaniu cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC).

Powołanie Komitetu

Bank centralny Japonii poinformował 26 marca, że utworzył Komitet Łącznikowo-Koordynacyjny ds. Cyfrowej Waluty Banku Centralnego. Swoją decyzję uzasadnił w następujący sposób:

“Podczas gdy Bank nie planuje obecnie emisji cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC), od punktu widzenia zapewnienia stabilności i wydajności ogólnej płatności oraz systemy rozliczeniowe Bank gruntownie przygotuje, w tym wdroży eksperymenty, aby w odpowiedni sposób reagować na zmiany okoliczności. w przebieg poszukiwań CBDC, Bank uznaje za istotne zastosowanie wiedzy różne zainteresowane strony, takie jak sektor prywatny, eksperci i odpowiednie organy publiczne”.

Komitet ma na celu ułatwić współpracę państwa z sektorem prywatnym, w przebiegu emisji CBDC. Komunikat podaje, że:

“Bank, za pośrednictwem tego komitetu, udostępni szczegóły i przekaże aktualne informacje na temat PoC z sektorem prywatnym i rządem i poprosi o konsultacje w sprawie przyszłych kroków ułatwiających sprawne wdrożenie PoC”.

Również ustalono, że członkami Komitetu będą osoby, które pochodzą z sektora prywatnego. Natomiast spotkania będą się odbywać online oraz tylko wtedy, gdy będzie taka potrzeba.

Rozpoczęcie testów emisji CBDC

Bank Japonii przygotowuje się również do przeprowadzenia wstępnych testów CBDC, które zaplanował na wiosnę br. Podkreślił również, że przygotowania do tego celu są prowadzone już od października 2020 r.

W komunikacie Bank centralny Japonii zapowiedział, że “w pierwszej kolejności przeprowadzi testy techniczne, wykonalność podstawowych funkcji i funkcji wymaganych dla CBDC poprzez Proof of Concept (PoC)”.