Image
0
7 maja, 2021

Banque de France przeprowadził test z użyciem CBDC

Iza

Banque de France z powodzeniem wykonał testy z użyciem CBDC do rozliczania cyfrowych obligacji wyemitowanych przez EBI na blockchain.

Trzeci test CBDC banku centralnego Francji

Banque de France, wydał oświadczenie 29 kwietnia br., które dotyczyło przeprowadzenia testu wykorzystania cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC). Eksperyment był zrealizowany 28 kwietnia, we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i Société Générale – FORGE, który okazał się sukcesem.

Eksperyment miała na celu subskrypcję przez inwestorów cyfrowych obligacji emitowanych przez EBI na kwotę, która wynosiła 100 milionów euro. Rozliczenia gotówkowe były prezentowane przez CBDC emitowaną na blockchain. Z technologicznego punktu widzenia test wymagał odpowiedniego opracowania i wdrożenia inteligentnych kontaktów na zabezpieczonych warunkach. Wszystko po to, aby Bank centralny Francji mógł wydawać, a także kontrolować obieg tokenów CBDC. Jednocześnie chciał, aby przeniesienie cyfrowej waluty następowało z dostawą tokenów papierów wartościowych do portfeli inwestorów.

Nathalie Aufauvre, dyrektor generalna ds. stabilności finansowej i operacji, skomentował przeprowadzony eksperyment.

„Jako nowy krok w badaniu korzyści, jakie międzybankowe CBDC mogłoby zapewnić w kontekście cyfryzacji płatności, ten eksperyment pokazuje, w jaki sposób banki centralne mogą zapewnić swoje najbezpieczniejsze i najbardziej płynne rozliczenia aktywów w innowacyjne procedury handlowe na rynkach finansowych, zapewniając tym samym maksymalne bezpieczeństwo zarówno emitentom, jak i inwestorom”.

Był to trzeci test CBDC przeprowadzony w ramach uruchomienia programu prac CBDC ds. Rozliczeń międzybankowych przez bank centralny Francji, które mają już miejsce od połowy 2020 roku. Banque de France planuje kolejne testy w najbliższych kilku miesiącach oraz we współpracy z rynkiem. Eksperymenty będą miały na celu ocenę innych zastosowań waluty cyfrowej banku centralnego w rozliczeniach międzybankowych.

Inne kraje na etapie testów CBDC

Swoje eksperymenty związane z CBDC zaczęły już Chiny, które rozpoczęły testy usług portfela z cyfrowym juanem. Natomiast Japonia utworzyła specjalny Komitet, który ma ułatwić kontaktowanie się między państwem, a sektorem prywatnym podczas planowanego testu CBDC. Deklarację przyłączenia się do testowania wyraziła Norwegia, która ma podjąć decyzję jak będą one wyglądały, w ciągu najbliższych dwóch lat. 

Inne kraje nie chcą pozostać w tyle i przystępują do przeprowadzenia badań nad CBDC. Swoje deklaracje w tej sprawie wyraziła w ostatnim czasie Wielka Brytania. Natomiast raport dotyczący analizy wprowadzenia cyfrowej waluty ma przygotować Narodowy Bank Polski. Wyemitowanie cyfrowego euro rozważa także Europejski Bank Centralny.