Image
0
15 czerwca, 2021

CNMV zezwala na inwestowanie w kryptowaluty

Iza

CNMV pozwolił hiszpańskim funduszom inwestycyjnym na inwestowanie w kryptowaluty. Jednocześnie ostrzega przed ryzykiem związanym z tymi aktywami.

Regulacje rynku finansowego

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) czyli Narodowa Komisja Rynku Papierów Wartościowych wydała zezwolenie, aby fundusze inwestycyjne mogły inwestować w kryptowaluty. Wymóg jaki postawili dotyczy codziennych transakcji. Ich cenę rynkową określono na podstawie transakcji kupna i sprzedaży przeprowadzanych przez osoby trzecie.

O tym zapisie stanowi organ nadzorczy. Jest on zawarty w aktualizacji dokumentu z pytaniami i odpowiedziami na temat regulacji instytucji zbiorowego inwestowania (IIC). Został on opublikowany 7 maja 2021 roku.

Jak się okazuje, inwestorzy nie mogą inwestować w instrumenty, m.in. tak zwane “Delta One”, a także w te nie zawierające niejawnych instrumentów pochodnych, takich jak ETC, ETN czy te których instrumentem bazowym są kryptowaluty.

Mogą także mieć ekspozycję na kryptowaluty poprzez instrumenty pochodne. Spowodowane jest to tym, że nie ma ograniczeń instrumentu bazowego. Jednak jest to pod warunkiem, że rozliczenie instrumentu pochodnego nie obejmuje dostawy kryptowaluty.

Jest to inwestycja o wysokim ryzyku, a także ich cena zawiera wysoki element spekulacyjny. Z tego powodu prospekt emisyjny i DFI muszą zawierać konkretną informacje o tej ekspozycji i ryzyku, które może się z nią wiązać.

Stanowisko Hiszpanii

CNMV wraz z Bankiem Hiszpanii opublikował 9 lutego 2021 roku oświadczenie, w którym ostrzegał przed ryzykiem związanym z tymi aktywami. Wiązało się to z brakiem regulacji, a także z dużą zmiennością cen.

Prezes nadzorcy, Rodrigo Buenaventura, również wypowiedział się w kwestii dotyczącej ryzyka tego typu aktywów mówiących o wysokich zwrotach poprzez inwestycje. Określił je jako „szczególnie ryzykowne lub uderzające” w czasach kryzysu. Podkreślił, że „to generuje ryzyko, albo z wątpliwych aktywów, albo z ryzykownych decyzji lub oszustw”.

Swoje zdanie wyraził także Ricardo Palomo, profesor ekonomii finansowej i dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Biznesowych CEU San Pablo University. Powiedział, że „portfel, który ma pewną proporcję bitcoinów, jest lepszy niż bezpośrednia inwestycja w kryptowalutę”.