Image
0
1 sierpnia, 2022

Crypto ATM – rozwój bankomatów kryptograficznych

Michał Strączek

Spore zmiany, jakich doświadczamy na rynku kryptowalut, sprawiają, że pojawia się coraz więcej nowych rozwiązań. Już dziś możemy bez trudu korzystać z crypto e-portfeli, giełd, jak i zakupów za pośrednictwem kryptowalut. Coraz większe znaczenie mają również Crypto ATM, czyli bankomaty kryptograficzne. Przyjmuje się, że ta branża w ciągu najbliższych 5 lat osiągnie wartość ponad 400 mln dolarów.

Dynamiczny rozwój?

Zdaniem części ekspertów za niecałe pięć lat rynek krypto bankomatów ma osiągnąć wartość 400 mln dolarów. Szacuje się, że obecny globalny rynek bankomatów kryptograficznych to mniej więcej 46,5 mln dolarów. Jeśli faktycznie do 2027 roku ma sięgnąć nawet 450-470 mln dolarów, to roczne tempo wzrostu wynosić będzie ponad 55%. Oczywiście bardzo ważna będzie dynamika rynku obejmująca różne czynniki mikro- i makroekonomiczne. Należy zatem zbadać niektóre czynniki, aby przeanalizować stopień, w jakim rynek takich bankomatów będzie się rozwijał i czy nadal będzie wystarczająco silny, aby wziąć udział w akcji ratowania całej branży kryptowalut. Mamy przecież teraz największe od lat spadki, które znacząco zmieniły ogólną wartość kryptowalut, które znów globalnie znalazły się na poziomie poniżej 1 bln dolarów.

Istotny wpływ dla rozwoju Crypto ATM powinny mieć rosnące przekazy pieniężne i transfery środków w krajach rozwijających się, zmiany prawne w poszczególnych krajach oraz znaczny wzrost liczby instalacji samych krypto bankomatów na całym świecie. To właśnie państwa rozwijające się mają odegrać istotną rolę w tym procesie. Obecnie najwięcej takich urządzeń znajdziemy w Ameryce Północnej, choć nie jest wykluczone, że częściej pojawiać się będą w Azji, Europie czy Afryce.

Według danych przedstawionych za 2021 rok, W Stanach Zjednoczonych znajdowało się blisko 17500 takich bankomatów. Zdecydowanie kraj ten przewyższał drugą na liście Kanadę z niespełna 1500 urządzeniami. Warte podkreślenia jest to, że w światowej czołówce znalazła się również Polska, która ze 112 crypto ATM plasowała się na 7. miejscu.

Jeśli zatem branży kryptowalut uda się przezwyciężyć obecny kryzys, to nie jest wykluczone, że faktycznie za kilka lat mówić będziemy o biznesie wartym pół miliarda dolarów.

Źródło: Analytics Insight