Image
0
18 stycznia, 2022

Cyfrowy złoty, a może PLCOIN? NBP intensyfikuje swoje prace nad CBDC, a PKO BP zastrzega nazwę i logo

Iza

Bank PKO BP zastrzegł w Urzędzie Patentowym RP logotyp oraz nazwę PLCOIN. Natomiast NBP rozpoczyna prace analityczne dotyczące skutków wprowadzenia CBDC w Polsce. Może to oznaczać przejście do kolejnego etapu prac nad cyfrowym złotym.

PKO BP opatentował nazwę i logo PLCOIN

Bank PKO BP zastrzegł znak słowno-graficzny PLCOIN. Nazwę i logo zgłoszono do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Może to świadczyć o chęci wejścia PKO do świata kryptowaluty.

Jak wiadomo, bank już wcześniej zgłosił kilka nazw, które mogą kojarzyć się z kryptowalutami. Były to między innymi nazwy takie jak: Poland coin, Pol coin, Pole coin, Pola coin i PLCoin. Lecz nie zgłoszono wówczas znaku graficznego. Miało to miejsce w październiku 2017 roku. Bank poinformował, że jest to działanie wyprzedzające, ze względu na pojawiające się zmiany. Podkreślili również, że chodzi im o marketing, a sama rejestracja o niczym nie świadczy. Może się okazać, że zastrzeżone nazwy nie zostaną wykorzystane w przyszłości.

Dodatkowo, Bank PKO otrzymał dwa i pół roku temu, od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ponad 6 mln zł dofinansowania. Przeznaczono je na badania nad technologią blockchain. Wraz z Politechniką Warszawską badają możliwości emisji i obrotu tokenami oraz oferowania usług wykorzystujących smart kontrakty.

Czy podejmowane działania PKO BP oznaczają, że chce on wyjść przed szereg innych instytucji i rozpocząć prace nad cyfrowym pieniądzem?

NBP rozpoczyna prace nad cyfrowym złotym

Jak wiadomo, Narodowy Bank Polski, nie chciał wprowadzać cyfrowego złotego. Ogłosił to w maju 2021 roku w raporcie “Pieniądz cyfrowy banku centralnego”. Wówczas wynikało z niego, że NBP nie widzi przesłanek do emisji cyfrowego złotego i nie przyniesie to wyraźnych korzyści. Lecz zaznaczył, że ich stanowisko może w przyszłości ulec zmianie i pod koniec grudnia 2021 roku, podjął pewne kroki w tej kwestii.

Instytucja postanowiła, że w 2022 roku przeanalizuje potencjalne skutki wprowadzenia cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC). Oznacza to, że szczegółowe wyniki prac analitycznych, mogą zostać opublikowane również w tym samym roku. NBP nie wyklucza, że podjęte działania wykażą potrzebę intensyfikacji prac nad cyfrowym złotym. Stanowisko w tej kwestii jest nadal otwarte, jeśli pojawią się nowe okoliczności.

Podjęte działania, które mogą spowodować przejście do kolejnego etapu prac nad CBDC przez NBP w 2022 roku, są efektem kilku czynników. Jako główną przyczynę wymienia się tutaj rosnące zaangażowania innych banków centralnych w ten projekt, a przede wszystkim ważne są działania Europejskiego Banku Centralnego i Eurosystemu. Zakładają one wdrożenie cyfrowego euro, co jest istotne ze względu na wysoki udział strefy euro w handlu zagranicznym Polski. Również ważną kwestią jest aktywność na rynku usług płatniczych dużych firm technologicznych oraz postępująca cyfryzacja rynków finansowych, a także rozwój kryptoaktywów, a zwłaszcza stablecoinów.