Image
0
1 lipca, 2021

Czym jest kryptowaluta?

Iza

Pewnie nieraz spotkaliście się z pojęciem kryptowaluta i na pewno większość z was wie, że jest to po prostu wirtualna waluta. Ale czy potraficie wyjaśnić jakie ona ma znaczenie? Temat kryptowaut nie jest taki prosty. Wcześniej dużo osób nie interesowało się taką formą płatności czy inwestycji swoich pieniędzy. Również jest problem ze zrozumieniem jak działa kryptowaluta i o co chodzi z ich wykopywanie czy górnikami. Zatem czym tak naprawdę jest kryptowaluta? Jak ona powstała i jakie cechy posiada? Kryptowaluta na pewno ma wiele zalet, do których można zaliczyć elastyczność, anonimowość czy łatwość w dokonywaniu transakcji. Dzięki temu zyskują nowych zwolenników i wydobywanie kryptowalut staje się coraz bardziej popularne.

Kryptowaluta jako cyfrowa waluta

Kryptowaluta istnieje już ponad dekadę, ale nadal pojawiają się spory dotyczące jej definicji. Kryptowalutę można scharakteryzować na wiele sposobów. Można podzielić ją na dwa rodzaje, jako wirtualny pieniądz służący do wymiany aktywów lub jako środek inwestycyjny.

Przede wszystkim można powiedzieć, że kryptowaluta to inaczej waluta kryptograficzna, którą można określić jako innowacyjny, rozproszony system księgowy, przechowujący informacje o stanie posiadania w umownych jednostkach. Jest ona zaszyfrowana, co oznacza, że wszystkie nasze transakcje są zaszyfrowane. Aby mieć dostęp do kryptowaluty trzeba posiadać klucz szyfracyjny, który jest prywatny dla każdego posiadacza krypto. Z tego względu nikt nie może mieć dostępu do posiadanej przez kogoś kryptowaluty.

Można ją również określić jako wirtualną walutę, którą przechowujemy na komputerze lub na smartfonie w aplikacji mobilnej, nazywanej portfelem elektronicznym (inaczej portfel kryptograficzny). Również jest możliwość przechowywania jej w formie fizycznej, np. na nośniku danych lub w formie papierowej (jako kod z danymi). Najprościej można ją opisać jako wirtualną walutę, która nie posiada swojej fizycznej formy – nie jest ani banknotem ani monetą.

Decentralizacja

Kryptowauty wykorzystują zdecentralizowany system, który oparto na technologii Blockchain, czyli łańcuchu bloków. Jest to publiczny rejestr transakcji wykonywanych za pomocą danej kryptowaluty, które przeprowadzono w ciągu ostatnich lat (od 2008 roku). Jest również obsługiwany i aktualizowany na bieżąco przez wiele osób, za pomocą ich komputerów. Za te działania otrzymują wynagrodzenie w postaci jednostek kryptowaluty lub ich części. Do zapisywania i weryfikacji transakcji wykorzystywana jest technologia kryptografii, która dotyczy skomplikowanych obliczeń matematycznych mających na celu szyfrowanie informacji. Potocznie takie działania nazywamy kopaniem lub wydobywaniem kyptowaluty, a osoby, które wykonują tą czynność noszą miano górników.

Uznano je prawnie za środek płatniczy, co przyczyniło się do tego, że kryptowaluty zwolniono z opodatkowania VAT. Dzięki temu legalne jest wydobywanie kryptowaluty oraz dokonywanie cyfrowych transakcji na giełdach, które poświęcono kupnie i sprzedaży wirtualnych walut. Kryptowaluty można również nabyć za pomocą tradycyjnych pieniędzy. Dodać można, że nie kontroluje ich żaden bank, co sprawia, że nie należą one do żadnego kraju czy instytucji. Jest to po prostu waluta ludzi.

W polskim prawie też istnieje pojęcie wirtualnych walut, które obowiązuje od 13 lipca 2018 roku. Definicja kwalifikuje je jako składową “wartości majątkowych”. Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 26 w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kryptowaluta jest:

1) cyfrowym odwzorowaniem wartości,

2) wymienialna w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze,

3) może być elektronicznie przechowywana oraz może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Cechy kryptowaluty

Zatem jakie ma cechy kryptowaluta? Można tutaj przytoczyć ich kilka, ale są na pewno 3 najważniejsze cechy, którymi się ona charakteryzuje. Również istotne jest, że mimo tak wielu rodzajów kryptowalut (ponad 5 tys.) posiadają one te same cechy. Można wymienić tutaj:

1) Anonimowość – transakcje krypto są zaszyfrowane i wiążą się wyłącznie z użyciem kluczy szyfracyjnych. Dzielą się one na dwa klucze: otwarty, który można przekazać innym osobom, aby otrzymać krypto, a także prywatny, dzięki któremu mamy dostęp do naszego konta z krypto. Co ważne, klucza nie można powiązać z danymi osobami lub firmami. Nikt nie ma do nich dostępu.

2) Bezpieczne przechowywanie – kryptowaluty można posiadać w portfelach krypto, które zaszyfrowano za pomocą klucza. Dzięki temu są bezpiecznym środkiem płatności.

3) Decentralizacja – wirtualne pieniądze funkcjonują w systemie Blockchain. Wszystkie informacje o kryptowalutach są przechowywane bezpośrednio przez uczestników sieci blockchain, w następujących po sobie łańcuchach bloków. Brak kontroli ze strony instytucji finansowych powoduje, że transakcje mogą być przeprowadzane za pomocą kryptowaluty, bez dodatkowych opłat i formalności. Są one również wykonywane natychmiastowo, bez konieczności księgowania zleceń czy narzuconych z góry przez banki sesji Elixir. Dzięki temu żadna organizacja czy bank centralny nie ma wpływu na wielkość ich emisji, ani na ich wartość.