Image
0
5 stycznia, 2022

Decyzja RPP – kolejna podwyżka stóp procentowych

Iza

Na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiono po raz czwarty podnieść stopy procentowe w Polsce. Zostały one podniesione o 0,5% i są obecnie najwyższe od 7 lat.

Podwyżka stóp procentowych

W dniu 4 stycznia 2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Pierwotnie spotkanie miało odbyć się 12 stycznia, jednak przed świętami Bożego Narodzenia, termin przesunięto na 4 stycznia. Podczas posiedzenia, Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe o 0,5%. Obecnie przedstawiają się one następująco:

stopa referencyjna: 2,25 proc. w skali rocznej (poprzednio 1,75 proc.),

stopa lombardowa: 2,75 proc. w skali rocznej (poprzednio 2,25 proc.),

stopa depozytowa: 1,75 proc. w skali rocznej (poprzednio 1,25 proc.),

stopa redyskonta weksli: 2,3 proc. w skali rocznej (poprzednio 1,8 proc.),

stopa dyskontowa weksli: 2,35 proc. w skali rocznej (poprzednio 1,85 proc.).

Uchwała wchodzi w życie w dniu 5 stycznia 2022 roku. Z informacją po posiedzeniu RPP można zapoznać się tutaj. Natomiast, tego samego dnia, o godzinie 15:00 rozpocznie się konferencja prasowa prezesa NBP, Adama Glapińskiego. W trakcie jej trwania przedstawi uzasadnienie wtorkowej decyzji. Dodatkowo powinny pojawić się informacje na temat uwarunkowań i perspektyw polityki pieniężnej polskiego banku centralnego w kolejnych miesiącach. 

Czwarta podwyżka stóp procentowych

Jest to już czwarta podwyżka stóp procentowych w Polsce. Pierwsza podwyżka miała miejsce w październiku 2021 roku. Co było dosyć nieoczekiwane, ponieważ była to pierwsza podwyżka od 9 lat. Wówczas stopy referencyjne podniesiono do 0,5%. Do drugiej podwyżki doszło w listopadzie (do 1,25%), a trzecia była w grudniu (do 1,75%). Czwarta podwyżka urosła o kolejne 0,5% czyli do 2,25%. Jest ona obecnie najwyższa od października 2014 roku. Obniżono ją wówczas z 2,5% do 2% i do 2022 roku utrzymywała się na niższym poziomie.

Analitycy zakładają, że to jeszcze nie koniec podwyżek stóp procentowych. Przewidują, że zostaną one podniesione w najbliższym czasie o kolejne 0,5%. Twierdzą również, że do końca 2022 roku, mogą one osiągnąć jeszcze wyższy poziom. Część prognoz zakłada, że główna stopa procentowa NBP dojdzie w tym roku do 3,5% lub do 4%, a nawet może ją przekroczyć.