Image
0
21 października, 2021

FinTech Poland dołącza do grona partnerów strategicznych Programu BIK HUB

Iza

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) i Fundacja FinTech Poland nawiązali ze sobą współpracę strategiczną. W ramach Programu BIK HUB, partnerstwo ma na celu wspierać, a także rozwijać kulturę innowacji finansowej w Polsce.

Partnerstwo strategiczne – BIK i FinTech Poland

Dnia 13 października 2021 roku ogłoszono, że Fundacja FinTech Poland i Biuro Informacji Kredytowej (BIK) podpisały porozumienie o współpracy strategicznej. Będzie ono realizowane w ramach programu piaskownicy technologicznej BIK HUB. Celem nawiązanej współpracy jest partnerstwo na rzecz wspierania i rozwoju kultury innowacji finansowej w Polsce. Jest to połączenie kompetencji BIK w budowie rozwiązań analityczno-informatycznych dla sektora finansowego ze społecznością Fundacji, która aktywnie wspiera rozwój polskiego ekosystemu FinTech.

Dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej, powiedział:

“Jest nam niezmiernie miło, że Fundacja FinTech Poland wzmacnia grono partnerów strategicznych Programu BIK HUB, którego głównym elementem jest „piaskownica” technologiczna”.

Paweł Widawski, Prezes Zarządu Fundacji FinTech Poland, powiedział:

“Strategicznym celem Fundacji FinTech Poland jest budowa Centrum Finansowego Nowej Generacji w Polsce. Jednym z jego filarów jest innowacyjność, której stałe podnoszenie jest jednym z ważniejszych wyzwań stojących obecnie przed Polską. Dlatego współpraca z BIK w budowaniu ekosystemu wokół nowoczesnych usług finansowym w ramach piaskownicy technologicznej wpisuje się w działalność Fundacji FinTech Poland. Chcielibyśmy, żeby projekt dotarł do jak najszerszego grona podmiotów i odpowiadał im potrzebom. Mając zatem na uwadze nasze doświadczenie i wiedzę na temat współpracy fintechów z tradycyjnymi instytucjami finansowymi, przystąpiliśmy do Programu jako partner strategiczny”.

Do partnerów strategicznych Programu BIK HUB dołączyła fundacja, której misją jest wspieranie proaktywnych i odważnych działań wspierających innowacje finansową. Są one realizowane przez dojrzałe instytucje finansowej, jak i nowych uczestników rynku. Misja fundacji wpisuje się w koncepcję nowatorskiej inicjatywy BIK. Dotyczy ona środowiska testowania nowych rozwiązań dla firm zainteresowanych rozwojem innowacyjnych produktów i usług.

Cel nawiązanej współpracy

W ramach nawiązanego partnerstwa, fundacja udzieli wsparcia merytorycznego przy realizacji Programu, a także włączy się w konsultacje o charakterze biznesowym. Również będzie promować Program BIK HUB, m.in. poprzez nabór i wsparcie procesu testowania rozwiązań przez uczestników piaskownicy informatycznej. Dodatkowo, FinTech Poland wspólnie z BIK, będzie organizować wydarzenia o charakterze edukacyjnym i biznesowym.

Dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej, powiedział:

“Doświadczenie Fundacji w kreowaniu trendów w obszarze rozwoju innowacji finansowych w Polsce to cenny merytorycznie wkład w rozwój i popularyzację naszego Programu, który adresujemy do podmiotów z różnych sektorów gospodarki zainteresowanych praktycznym przetestowaniem swoich prototypowych rozwiązań w bezpiecznym środowisku. Już niedługo będzie to możliwe za sprawą pilotażowej inicjatywy BIK Open API, czyli platformy integrującej dane z różnych źródeł zewnętrznych”.