Image
0
29 listopada, 2021

GPW i Artinfo.pl podpisali porozumienie umożliwiające tokenizację dzieł sztuki

Iza

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) i Artinfo.pl podpisali 26 listopada 2021 roku memorandum o współpracy. Dzięki temu zwiększy się transparentność rynku sztuki oraz dostępność dzieł sztuki. Dodatkowo zmniejszą się koszty transakcyjne poprzez zastosowanie technologii blockchain.

Tokenizacja dzieł sztuki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz Artinfo.pl podpisali w dniu 26 listopada 2021 roku memorandum o partnerstwie. Odbyło się to podczas ceremonii otwarcia 18. Warszawskich Targów Sztuki. Memorandum podpisali Marek Dietl, prezes Zarządu GPW oraz Rafał Kamecki, prezes Artinfo.pl.

Rafał Kamecki, prezes Artinfo.pl, powiedział:

“Pojawienie się tokenizacji oznacza nowy etap w rozwoju krajowego rynku dzieł sztuki. We współczesnym świecie nawet ten najbardziej tradycyjny rynek zaczyna podążać za nowymi technologiami. To może być przełomowy moment. Zaangażowanie GPW świadczy natomiast o rosnącym zainteresowaniu naszą branżą wśród największych instytucji finansowych”.

Adrian Kutnik, CFA Dyrektor Private Market GPW, powiedział: 

“Z dużym zainteresowaniem przyglądamy się rozwojowi rynku dzieł sztuki w Polsce i na świecie. Widzimy, że nasze doświadczenia związane z budową polskiego rynku kapitałowego od podstaw mogą mieć zastosowanie również w tej sferze. Chcemy głębiej poznać rzeczywistość obrotu sztuką. Jest to obszar poza naszymi kompetencjami, dlatego też na naszego partnera wybraliśmy Artinfo.pl”.

Nawiązana współpraca ma rozpocząć pracę nad stworzeniem ram biznesowych, które umożliwią tokenizację dzieł sztuki, a w szczególności obrazów. Głównym jej celem jest zwiększenie transparentności rynku sztuki oraz dostępności dzieł sztuki dla klientów detalicznych, a także zmniejszenie kosztów transakcyjnych poprzez zastosowanie technologii blockchain. Dzięki nawiązanemu porozumieniu ma powstać opis funkcjonowania rynku stokenizowanych obrazów, wraz z jego wszystkimi komponentami instytucjonalnymi.

Warszawskie Targi Sztuki

Warszawskie Targi sztuki odbyły się w dniach 27-28 listopada 2021 roku. Na targach pojawiło się ponad 60 galerii sztuki współczesnej, antykwariatów i domów aukcyjnych z całej Polski i zagranicy. Pokazali oni dokonania wybitnych artystów oraz twórców najmłodszego pokolenia.

Poza prezentacją dzieł sztuki, odbyły się również wykłady i rozmowy prowadzone z udziałem ekspertów i artystów. Natomiast  w sobotę 27 listopada o godz. 13.15 odbyła się dyskusją na temat tokenizacji, pt. „Tokenizacja – przyszłość rynku dzieł sztuki”. Wykład poprowadziła Ewa Mierzejewska, wraz z Adrianem Kutnikiem (GPW), Rafałem Kameckiem oraz Michałem Kozickim (Artinfo.pl).