Image
0
22 listopada, 2021

Inflacja bazowa i aktywa rezerwowe w październiku 2021 roku

Iza

NBP podał do wiadomości miesięczne dane dotyczące inflacji bazowej, a także przedstawił aktywa rezerwowe Polski. W miesiącu październik inflacja bazowa wyniosła 4,5% według wskaźnika po wyłączeniu cen żywności i energii. Natomiast aktywa rezerwowe przeliczone na euro osiągnęły kwotę 144,1 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary 167,8 mld USD.

Inflacja bazowa w październiku

Narodowy Bank Polski (NBP), w dniu 16 listopada 2021 roku, poinformował o aktualnym stanie inflacji bazowej w miesiącu październik. Inflacja jest przedstawiona w czterech wskaźnikach, a także według wskaźnika CPI, który pokazuje średnią zmianę cen wszystkich dóbr kupowanych przez konsumenta. Z danych wynika, że wskaźnik inflacji bazowej za październik uległ wzrostowi, w stosunku do poprzedniego miesiąca września.

Wskaźnik CPI w październiku zanotował wzrost o 1,1% w stosunku do poprzedniego miesiąca września. Co oznacza, że wyniósł on 6,8% analogicznie do miesiąca poprzedniego roku. Natomiast pozostałe cztery wskaźniki wyglądają następująco w stosunku do października 2020 roku:

1) po wyłączeniu cen administrowanych, wyniosła 6,5%, natomiast w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o 1,0%;

2) po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, wyniosła 5,0%, wobec poprzedniego miesiąca wzrost wyniósł 1,1%;

3) po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 4,5%, który do poprzedniego miesiąca zanotował wzrost o 0,7%;

4) 15% średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15% koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 5,1%, w stosunku do września wzrosła o 0,6%.

Analitycy używają najczęściej wskaźnika “po wyłączeniu cen żywności i energii”. Jak podają:

“Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym”.

Aktywa rezerwowe w październiku

W dniu 5 listopada 2021 roku, NBP podał do wiadomości, jak przedstawiają się oficjalne aktywa rezerwowe Polski. Z opublikowanych danych wynika, że na koniec października 2021 roku, aktywa rezerwowe, przeliczone na euro, zwiększyły się i wyniosły 144,1 mld euro. To wzrost o 0,1 mld euro w porównaniu do miesiąca wrzesień 2021 roku. Natomiast stan rezerw w przeliczeniu na dolary również się zwiększył i wyniósł 167,8 mld USD. Daje to wzrost o 0,8 mld USD w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

NBP zarządza rezerwami dewizowymi. Co oznacza, że 70% rezerw jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Natomiast pozostałe 30% są trzymane na lokatach w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.