Image
0
17 września, 2021

Inflacja bazowa i aktywa rezerwowe w sierpniu zanotowały wzrost

Iza

NBP co miesiąc podaje do wiadomości dane dotyczące inflacji bazowej, a także przedstawia aktywa rezerwowe Polski. W miesiącu sierpniu inflacja bazowa wyniosła 3,9% według wskaźnika po wyłączeniu cen żywności i energii. Natomiast aktywa rezerwowe przeliczone na euro osiągnęły kwotę 143,4 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary 169,5 mld USD.

Inflacja bazowa w sierpniu

Narodowy Bank Polski (NBP), co miesiąc podaje stan inflacji bazowej za dany miesiąc. Jest ona przedstawiona w czterech wskaźnikach, a także według wskaźnika CPI, który pokazuje średnią zmianę cen wszystkich dóbr kupowanych przez konsumenta. NBP opublikował 16 września 2021 roku dane o wskaźnikach inflacji bazowej za miesiąc sierpień 2021 roku. Z raportu wynika, że inflacja bazowa za sierpień uległa wzrostowi, w stosunku do poprzedniego miesiąca lipca. Jest to kolejny miesiąc, który zanotował wzrost inflacji.

Dane dotyczące wskaźnika CPI w sierpniu wykazują wzrost o 0,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Co oznacza, że wyniósł on 5,5%. Natomiast pozostałe cztery wskaźniki wyglądają następująco:

1) po wyłączeniu cen administrowanych, wyniosła 5,1%, w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,2%;

2) po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, wyniosła 3,8%, wobec poprzedniego miesiąca wzrost wyniósł 0,4%;

3) po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 3,9%, który do poprzedniego miesiąca zanotował wzrost o 0,2%;

4) 15% średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15% koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 4,1%, w stosunku do lipca wzrosła o 0,3%.

Analitycy używają najczęściej wskaźnika “po wyłączeniu cen żywności i energii”. Jak podają:

“Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym”.

Aktywa rezerwowe w sierpniu

Dnia 7 września 2021 roku, NBP podał do wiadomości, jak przedstawiają się oficjalne aktywa rezerwowe Polski pod koniec sierpnia 2021 roku. Z danych wynika, że aktywa rezerwowe przeliczone na euro zwiększyły się i wyniosły 143,4 mld euro. Oznacza to wzrost o 6,4 mld euro w porównaniu do miesiąca lipiec 2021 roku. Natomiast stan rezerw w przeliczeniu na dolary zwiększył się i wyniósł 169,5 mld USD. Daje to wzrost o 6,4 mld USD w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Dodatkowo w dniu 23 sierpnia 2021 roku przeprowadzono ogólne alokacje specjalne praw ciągnienia (SDR). W czego wyniku Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) przydzielił Polsce 3,925 mld SDR w ramach globalnej alokacji SDR o łącznej wartości ok. 650 mld USD. Oznacza to, że stan środków w SDR zwiększył się stanowiąc oficjalne aktywa rezerwowe NBP.

NBP zarządza rezerwami dewizowymi. Co oznacza, że 70% rezerw jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Natomiast pozostałe 30% są trzymane na lokatach w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.