Image
0
18 marca, 2022

Inflacja bazowa i aktywa rezerwowe w styczniu 2022 roku

Iza

NBP przedstawił w marcu 2022 roku miesięczne dane dotyczące inflacji bazowej, a także aktywów rezerwowych Polski. W styczniu 2022 roku inflacja bazowa wyniosła 6,1% według wskaźnika po wyłączeniu cen żywności i energii. Natomiast aktywa rezerwowe przeliczone na euro osiągnęły kwotę 144,2 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary 161,1 mld USD.

Inflacja bazowa w styczniu

Narodowy Bank Polski (NBP), w dniu 16 marca 2022 roku, zaprezentował aktualny stan inflacji bazowej w Polsce. Dane przedstawiono za miesiąc styczeń 2022 roku. Inflację ukazano w czterech wskaźnikach, a także według wskaźnika CPI, który pokazuje średnią zmianę cen wszystkich dóbr kupowanych przez konsumenta. Wskaźnik inflacji bazowej w styczniu nadal pnie się w górę.

Wskaźnik CPI w styczniu zanotował wzrost o 1,9% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Co oznacza, że wyniósł on 9,4% analogicznie do miesiąca poprzedniego roku. Natomiast pozostałe cztery wskaźniki wyglądają następująco w stosunku do stycznia 2021 roku:

  1. po wyłączeniu cen administrowanych, wyniosła 8,9%, natomiast w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o 1,0%;
  2. po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, wyniosła 7,6%, wobec poprzedniego miesiąca wzrost wyniósł 2,1%;
  3. po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 6,1%, który do poprzedniego miesiąca zanotował wzrost o 1,0%;
  4. 15% średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15% koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 7,0%, w stosunku do grudnia 2021 roku wzrosła o 1,5%.

Analitycy używają najczęściej wskaźnika “po wyłączeniu cen żywności i energii”. Jak podają:

“Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym”.

Aktywa rezerwowe w styczniu

W dniu 7 lutego 2022 roku, NBP opublikował oficjalne aktywa rezerwowe Polski. Z danych wynika, że na koniec stycznia 2022 roku, aktywa rezerwowe, przeliczone na euro, zmniejszyły się i wyniosły 144,2 mld euro. Były one niższe o 2,4 mld euro w porównaniu do grudnia 2021 roku. Natomiast stan rezerw, w przeliczeniu na dolary, również zmniejszył się i wyniósł 161,1 mld USD. Daje to spadek o 4,9 mld USD w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

NBP zarządza rezerwami dewizowymi. Co oznacza, że 70% rezerw jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Natomiast pozostałe 30% są trzymane na lokatach w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.