Image
0
19 października, 2021

Inflacja bazowa i aktywa rezerwowe we wrześniu 2021 roku

Iza

NBP co miesiąc podaje do wiadomości dane dotyczące inflacji bazowej, a także przedstawia aktywa rezerwowe Polski. W miesiącu wrzesień inflacja bazowa wyniosła 4,2% według wskaźnika po wyłączeniu cen żywności i energii. Natomiast aktywa rezerwowe przeliczone na euro osiągnęły kwotę 143,9 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary 167,0 mld USD.

Wzrostowa inflacja bazowa we wrześniu

Narodowy Bank Polski (NBP), podał w dniu 18 października 2021 roku, stan inflacji bazowej za miesiąc wrzesień. Jest ona przedstawiona w czterech wskaźnikach, a także według wskaźnika CPI, który pokazuje średnią zmianę cen wszystkich dóbr kupowanych przez konsumenta. Z opublikowanych danych wynika, że inflacja bazowa za wrzesień uległa wzrostowi, w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wrzesień, to kolejny miesiąc, który zanotował wzrostową inflację.

Dane dotyczące wskaźnika CPI we wrześniu wykazują wzrost o 0,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Co oznacza, że wyniósł on 5,9% analogicznie do miesiąca poprzedniego roku. Natomiast pozostałe cztery wskaźniki wyglądają następująco w stosunku do września 2020 roku:

1) po wyłączeniu cen administrowanych, wyniosła 5,5%, natomiast w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,7%;

2) po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, wyniosła 4,1%, wobec poprzedniego miesiąca wzrost wyniósł 0,6%;

3) po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 4,2%, który do poprzedniego miesiąca zanotował wzrost o 0,7%;

4) 15% średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15% koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 4,5%, w stosunku do sierpnia wzrosła o 0,5%.

Analitycy używają najczęściej wskaźnika “po wyłączeniu cen żywności i energii”. Jak podają:

“Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym”.

Aktywa rezerwowe we wrześniu

Dnia 7 października 2021 roku, NBP podał do wiadomości, jak przedstawiają się oficjalne aktywa rezerwowe Polski. Z danych wynika, że na koniec września 2021 roku, aktywa rezerwowe przeliczone na euro zwiększyły się i wyniosły 143,9 mld euro. Oznacza to wzrost o 0,6 mld euro w porównaniu do miesiąca sierpień 2021 roku. Natomiast stan rezerw w przeliczeniu na dolary zmniejszył się i wyniósł 167,0 mld USD. Daje to spadek o 2,4 mld USD w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

NBP zarządza rezerwami dewizowymi. Co oznacza, że 70% rezerw jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Natomiast pozostałe 30% są trzymane na lokatach w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.