Image
0
30 lipca, 2021

Inflacja bazowa i aktywa rezerwowe za czerwiec 2021 roku

Iza

NBP co miesiąc podaje do wiadomości dane dotyczące inflacji bazowej, a także przedstawia aktywa rezerwowe Polski. Tym razem w czerwcu inflacja bazowa wyniosła 3,5% według wskaźnika po wyłączeniu cen żywności i energii. Natomiast aktywa rezerwowe przeliczone na euro osiągnęły kwotę 134,1 mld EUR.

Spadkowa inflacja bazowa w czerwcu

Narodowy Bank Polski (NBP), co miesiąc podaje jak wygląda inflacja bazowa za dany miesiąc. Przedstawiono ją w czterech wskaźnikach, a także według wskaźnika CPI, który pokazuje średnią zmianę cen wszystkich dóbr kupowanych przez konsumenta. NBP opublikował 16 lipca 2021 roku dane o wskaźnikach inflacji bazowej za czerwiec 2021 roku. Jak wynika z raportu, inflacja bazowa za czerwiec uległa spadkowi.

Dane dotyczące wskaźnika CPI w czerwcu, pokazują, że wyniósł on 4,4%. W stosunku do poprzedniego miesiąca spadek wynosi 0,3%. Natomiast pozostałe cztery wskaźniki wyglądają następująco:

1) po wyłączeniu cen administrowanych, wyniosła 4%, w stosunku do poprzedniego miesiąca spadła o 0,4%;

2) po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, wyniosła 2,9%, wobec poprzedniego miesiąca spadek wyniósł 0,1%;

3) po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 3,5%, który do poprzedniego miesiąca zanotował spadek o 0,5%;

4) 15% średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15% koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,1%, w stosunku do maja spadła o 0,2%.

Analitycy używają najczęściej wskaźnika “po wyłączeniu cen żywności i energii”. Jak podają:

“Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym”.

Aktywa rezerwowe w czerwcu

NBP ogłosił 7 lipca 2021 roku jak przedstawiają się oficjalne aktywa rezerwowe Polski pod koniec czerwca 2021 roku. Jak podaje, aktywa rezerwowe przeliczone na euro wyniosły 134,1 mld EUR. Co daje wzrost o 0,7 mld euro w porównaniu do maja 2021 roku. Stan rezerw w przeliczeniu na dolary wyniósł 159,4 mld USD. Daje to spadek o 3,3 mld USD w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

NBP zarządza rezerwami dewizowymi. 70% rezerw jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Natomiast pozostałe 30% są trzymane na lokatach w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.