Image
0
19 stycznia, 2022

Inflacja bazowa w grudniu 2021 roku nadal pnie się w górę. Aktywa rezerwowe Polski zanotowały spadek

Iza

NBP przedstawił miesięczne dane dotyczące inflacji bazowej, a także aktywów rezerwowych Polski. W grudniu 2021 roku inflacja bazowa wyniosła 5,3% według wskaźnika po wyłączeniu cen żywności i energii. Natomiast aktywa rezerwowe przeliczone na euro osiągnęły kwotę 146,6 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary 166,0 mld USD.

Inflacja bazowa w grudniu

Narodowy Bank Polski (NBP), w dniu 17 stycznia 2022 roku, przedstawił jak wygląda aktualny stan inflacji bazowej w Polsce. Dane są za miesiąc grudzień 2021 roku. Inflacja jest ukazana w czterech wskaźnikach, a także według wskaźnika CPI, który pokazuje średnią zmianę cen wszystkich dóbr kupowanych przez konsumenta. Wskaźnik inflacji bazowej w grudniu nadal notuje wzrost.

Wskaźnik CPI w grudniu zanotował wzrost o 0,9% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Co oznacza, że wyniósł on 8,6% analogicznie do miesiąca poprzedniego roku. Natomiast pozostałe cztery wskaźniki wyglądają następująco w stosunku do grudnia 2020 roku:

1) po wyłączeniu cen administrowanych, wyniosła 8,5%, natomiast w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o 1,0%;

2) po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, wyniosła 6,7%, wobec poprzedniego miesiąca wzrost wyniósł 0,7%;

3) po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 5,3%, który do poprzedniego miesiąca zanotował wzrost o 0,4%;

4) 15% średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15% koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 6,4%, w stosunku do listopada wzrosła o 0,5%.

Analitycy używają najczęściej wskaźnika “po wyłączeniu cen żywności i energii”. Jak podają:

“Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym”.

Aktywa rezerwowe w grudniu

W dniu 5 stycznia 2022 roku, NBP opublikował oficjalne aktywa rezerwowe Polski. Z przekazanych danych wynika, że na koniec grudnia 2021 roku, aktywa rezerwowe, przeliczone na euro, zmniejszyły się i wyniosły 146,6 mld euro. Były one niższe o 0,1 mld euro w porównaniu do miesiąca listopad 2021 roku. Natomiast stan rezerw, w przeliczeniu na dolary, również zmniejszył się i wyniósł 166,0 mld USD. Daje to spadek o 0,7 mld USD w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

NBP zarządza rezerwami dewizowymi. Co oznacza, że 70% rezerw jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Natomiast pozostałe 30% są trzymane na lokatach w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.