Image
0
5 sierpnia, 2021

KNF w Polsce oraz SFC w Hongkongu ostrzegają przed Binance

Iza

KNF Polska i SFC Hongkong wydali ostrzeżenie związane z giełdą kryptowalut Binance. Dotyczy ono problemów regulacyjnych, ponieważ Binance Group nie ma licencji do prowadzenia działalności regulowanej. Z tego względu ostrzega przed korzystaniem z jego usług, a także handlem kryptowalutami oraz kryptoaktywami.

Ostrzeżenie Hongkong

Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych (SFC) w Hongkongu wydała ostrzeżenie w dniu 17 lipca 2021 roku. Dotyczy ono nieuregulowanych platform handlu kryptowalutami. Jednak szczególną uwagę zwrócili na giełdę kryptowalut Binance, która może oferować usługi handlu “tokenami giełdowymi” inwestorom z Hongkongu. SFC wspomniał w oświadczeniu, że:

“SFC pragnie wyjaśnić, że żaden podmiot w grupie Binance nie jest licencjonowany ani zarejestrowany do prowadzenia „działalności regulowanej” w Hongkongu”.

Komisja również zauważyła, że tokeny giełdowe, które są w dostępne w Hongkongu, są prawdopodobnie “papierami wartościowymi”. Wyjaśniają w wydanym komunikacie, że:

„Marketing i/lub dystrybucja takich tokenów – czy to w Hongkongu, czy skierowane do inwestorów z Hongkongu – stanowią „regulowane działalności” i wymagają licencji od SFC, chyba że ma zastosowanie odpowiednie zwolnienie”.

SFC podała, że otrzymała także skargi od inwestorów. Wspomnieli, że mieli trudności z wycofaniem walut fiducjarnych, a także wirtualnych aktywów ze swoich otwartych kont. Stanowisko w tej kwestii również wyraził dyrektor Wykonawczy ds. Egzekwowania SFC, Thomas Atkinson, który powiedział:

“Inwestorzy powinni uważać na ryzyko związane z handlem wirtualnymi aktywami na nie regulowanej platformie. Jeśli platforma przestanie działać, upadnie lub zostanie zhakowana, inwestorzy mogą stanąć w obliczu możliwego ryzyka utraty wszystkich inwestycji przechowywanych na platformie”.

Polskie ostrzeżenie przed Binance

Polska również wydała ostrzeżenie w dniu 7 lipca 2021 roku, które dotyczy giełdy kryptowalut Binance. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zwraca uwagę na opublikowane w ostatnim czasie ostrzeżenia przez zagraniczne organy nadzoru. Dotyczą one działalności podmiotu Binance Markets Limited, które funkcjonuje w grupie kapitałowej pod nazwą Binance.

W wydanym ostrzeżeniu można przeczytać, że:

“Przedmiotem działalności Binance Markets Limited jest pośrednictwo w wymianie kryptowalut i kryptoaktywów. Rynek ten co do zasady nie jest regulowany ani nie jest objęty nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Mając jednak na względzie ochronę uczestników rynku finansowego oraz ostrzeżenia zagranicznych organów nadzorczych, UKNF zaleca szczególną ostrożność przy korzystaniu z usług podmiotów z grupy Binance oraz przy handlu kryptowalutami i kryptoaktywami, ponieważ może to się wiązać ze znacznym ryzykiem mogącym skutkować utratą środków finansowych”.

Jak się okazuje, Polska i Hongkong nie są jedynymi krajami, który wydały ostrzeżenie dotyczące Binance. Zrobiła to również Wielka Brytania, Japonia, Włochy, Tajlandia, Litwa i Kajmany.