Image
0
5 marca, 2022

KNF wyraził swoje stanowisko w sprawie usług bankowych dla uchodźców z Ukrainy

Iza

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w swoim komunikacie zaleca, aby polskie banki zapewniły ukraińskim uchodźcom dostęp do podstawowych usług bankowych. Instytucje mają zaoferować Ukraińcom darmowe karty płatnicze i rachunki bankowe.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) opublikował komunikat dotyczący kwestii napływu do Polski dużej liczby uchodźców z Ukrainy. Urząd wydał swoje stanowisko z zaleceniami dla banków. Skierował je głównie do Prezesów Zarządów Banków w Polsce w sprawie zapewnienia ukraińskim uchodźcom usług bankowych dostosowanych do aktualnych warunków.

Urząd KNF wyraził swoje oczekiwania niezwłocznego wdrożenia, przez te instytucje, oferty skierowanej do uchodźców. Mają one umożliwić im dostęp do podstawowych usług płatniczych oraz usprawnić dystrybucję przeznaczonego dla nich wsparcia finansowego. Dodatkowo istnieje konieczność, umożliwienia im łatwego zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, które wymagają standardowych transakcji płatniczych. 

Według KNF oferowany produkt powinien obejmować przede wszystkim kilka najważniejszych usług. W komunikacje wspomina o bezpłatnym i podstawowym rachunku płatniczym, który umożliwi wpłaty i wypłaty gotówki oraz przelewy. Natomiast do rachunku powinna być dodana bezpłatna karta płatnicza, która umożliwi dysponowanie środkami na koncie, poprzez transakcje w terminalach oraz bankomatach. Dodatkowo banki mają całkowicie zrezygnować z opłat za, m.in. prowadzenie rachunki oraz wydanie i korzystanie z karty. Dokumentacja z proponowaną ofertą, ma być przygotowana w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Banki powinny również zadbać o, tzw. silne uwierzytelnienie klienta.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zapewnia, że ze swojej strony udzieli wszelkiego wsparcia dla banków. Pomoże w rozwiązywaniu bieżących problemów i usuwaniu przeszkód związanych z wdrażaniem przez nie oczekiwanej oferty produktowej. Dodatkowo ma nadzieję, że banki podejdą aktywnie do opracowania i wdrożenia odpowiedniej oferty produktowej oraz do współpracy w jej dystrybucji.

Warto również zapoznać się z artykułem, w jaki sposób można pomóc Ukrainie.