Image
0
16 grudnia, 2021

Kolejne postępowanie wyjaśniające UOKiK, tym razem w sprawie PayPala

Iza

UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające wobec działań PayPala. Prezes UOKiK, chce sprawdzić, czy fintech nie stosuje niedozwolonych postanowień umownych.

Postępowanie wyjaśniające

W dniu 15 grudnia 2021 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), poinformował, że przygląda się działalności PayPala. Głównie chodzi tutaj o jednostronną zmianę warunków umowy oraz sankcję w postaci ograniczenia dostępu do usług. Również ważny jest zakres klauzul abuzywnych stosowanych w obrocie konsumenckim.

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK, powiedział:

„Zakres tych uprawnień, które przyznała sobie spółka w regulaminach, jest bardzo szeroki – możliwe jest nawet jednostronne rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia. W postępowaniu wyjaśniającym sprawdzimy, czy rzeczywiście PayPal arbitralnie decyduje o wstrzymywaniu świadczenia usług oraz blokowaniu środków na kontach użytkowników bez podawania uzasadnienia ani wskazywania naruszeń, których się oni dopuścili”.

Zatem, Prezes UOKIK, sprawdzi czy postanowienia w umowach z użytkownikami są sformułowane w sposób jednoznaczny i czytelny. Chodzi tutaj przede wszystkim o zasady korzystania z usług PayPal i działań zabronionych. Sprawdzi także czy pozwalają one PayPal na arbitralność w stosowaniu sankcji w postaci ograniczania, jak i blokowania dostępu do usług. Kolejny krok może dotyczyć wszczęcia postępowania o uznanie klauzul stosowanych przez przedsiębiorcę za niedozwolone lub w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Lista zabronionych działań

Wątpliwości Prezesa UOKIK wzbudziły postępowania fintechu, które pozwalają na dużą swobodę ingerowania w sposób wykonywania umowy. M.in. jeśli użytkownik dopuści się, tzw. „zabronionych działań”, PayPal może m.in. rozwiązać z nim umowę, zamknąć konto, ograniczyć możliwość płacenia, wysyłania pieniędzy lub je zablokować. Są to dotkliwe sankcje. Mogą one prowadzić do ograniczenia dostępu do środków finansowych, jak również pozbawienia konsumenta możliwości korzystania z usług.

W umowie znajduje się lista „zabronionych działań”, która jest obszerna i ma charakter otwarty. Oznacza to, że interpretacja przepisów leży wyłącznie po stronie przedsiębiorcy. Istotne znaczenie ma również inna kwestia. Postanowienia dotyczące możliwości stosowania sankcji umownych wobec użytkowników, zastrzegają z jednej strony dowolność w ich stosowaniu, a z drugiej brak odpowiedzialności przedsiębiorcy z tego tytułu.