Image
0
8 września, 2021

Microsoft opatentował usługę do tworzenia tokenów

Iza

Microsoft opatentował narzędzie kryptowalutowe do tworzenia tokenów. Dzięki temu deweloperzy będą mogli tworzyć tokeny niezależnie od księgi głównej.

Microsoft, w zgłoszeniu patentowym z dnia 24 sierpnia 2021 roku, opisuje usługę tworzenia tokenów niezależnych od księgi głównej. System komputerowy zawierałby procesor oraz odczytywalny komputerowo nośnik pamięci, który posiadałby zapisany na nim kod programu.

Procesor otrzymałby od użytkownika żądanie utworzenia tokena w sieci księgi rozproszonej, a także token reprezentujący zasób fizyczny lub cyfrowy. Oferowałby on różne szablony tokenów, a także każdy z tych szablonów określałby mechanizmy kontrolne i funkcje dla danego typu tokena. Również każdy z nich odpowiadałby rodzajowi aktywów fizycznych lub cyfrowych.

Tworzenie tokena obejmowałoby tworzenie instancji obiektu tokena, a także kierowanie obiektu tokena do serwera proxy specyficznego dla technologii rozproszonej księgi (DLT) używanej przez sieć księgi rozproszonej. Również zawierałoby budowanie za pośrednictwem pełnomocnika transakcji w oparciu o jedną lub więcej reguł DLT oraz przesyłanie za pośrednictwem proxy transakcji do sieci księgi rozproszonej.

Z opisanego patentu wynika, że jest on przede wszystkim skierowany do deweloperów, którzy korzystają z platformy korporacyjnej, a nie publicznych blockchainów. W projekcie wymieniono projekty z tej kategorii takie jak: Hyperledger Fabric, Quorum, R3 Corda i Chain Core.

Należy również podkreślić, że nie wszystkie patenty przeradzają się w rzeczywiste produkty. Z tego względu można przyjąć, że wniosek Microsoftu niekoniecznie ewoluuje w faktyczną i publiczną usługę. Również we wniosku można zauważyć, że obecnie tokenom brakuje standaryzacji. Co jest widoczne w sytuacjach dotyczących transakcji pomiędzy łańcuchami i ponownego użycia tokenów. Jednak opisane podejście, w przedstawionym patencie, pozwoliłoby programistom na jednoczesne pisanie kodu dla tokenów na różnych platformach.