Image
0
16 marca, 2022

Ministerstwo Finansów odracza obowiązek integracji kas fiskalnych z terminalami płatniczymi do 2025 roku

Iza

Ministerstwo Finansów odroczyło termin integracji kas fiskalnych online z terminalami płatniczymi. Obowiązek ten przedłużono do 1 stycznia 2025 roku. Jednocześnie, do końca 2024 roku nie będzie nakładanych kar w wysokości 5 tys. zł, za brak zintegrowanego urządzenia.

Pierwotnie obowiązek integracji kas fiskalnych z terminalami płatniczymi, miał wejść w życie 1 lipca 2022 roku. Zgodnie ze wcześniejszą nowelizacją ustawy Prawo przedsiębiorców. Lecz, ze strony sprzedawców oraz firm zarządzających sieciami terminali, pojawiły się pewne obawy. Uważali, że termin ten jest niewystarczający. Dodatkowo niektóre firmy muszą również wymienić kasę lub terminal, aby urządzenia ze sobą sparować.

W dniu 15 marca 2022 roku Ministerstwo Finansów poinformowało, że pracuje nad rozwiązaniami. Mają one umożliwić odroczenie obowiązku zapewnienia przez przedsiębiorców integracji kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi o 2,5 roku. Wynika z tego, że obowiązek ten będzie musiał być zapewniony do 1 stycznia 2025 roku. Oznacza to również korzyści dla przedsiębiorców, którzy nie będą posiadać zintegrowanego urządzenia. Do końca 2024 roku nie będzie stosowanej, wobec nich, kary w wysokości 5 tys. zł. Decyzja o przesunięciu w czasie, tego obowiązku, zapadła w resorcie finansów na wniosek podatników.

W komunikacie czytamy:

“Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, w związku z sygnalizowanymi przez biznes problemami technicznymi, Minister Finansów postanowił odroczyć termin obowiązku integracji kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi. Odroczenie ustalonego obowiązku do końca 2024 r. oznacza jednocześnie, że w tym okresie nie będzie stosowanych, wobec przedsiębiorców, kar pieniężnych w wysokości 5 tys. zł za posiadanie niezintegrowanych urządzeń”.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że pracuje teraz nad ustaleniem zastępczego obowiązku raportowania informacji o płatnościach bezgotówkowych. Prace są prowadzone wspólnie z przedstawicielami rynku urządzeń płatniczych. Obowiązek raportowania danych o płatnościach bezgotówkowych, w okresie odroczenia obowiązku integracji urządzeń, będzie dotyczył wyłącznie agentów rozliczeniowych.