Image
0
2 sierpnia, 2021

Monzo ponosi straty i jest sprawdzany pod względem prania brudnych pieniędzy

Iza

Monzo podał do wiadomości, że poniósł straty w wysokości 115 mln funtów w sezonie 2020/21. Dodatkowo jest sprawdzany przez Financial Conduct Authority w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy.

Poniesione straty przez bank

Cyfrowy bank Monzo wydał ostrzeżenie o swojej zdolności do kontynuowania działalności po zgłoszeniu straty 115 milionów funtów w sezonie 2020/21. Wynoszą one tyle samo co w zeszłym roku. Jednak przychody są dwukrotnie wyższe od początkowego załamania w kwietniu 2021 roku. Dodatkowo są one o 30% wyższe niż poziom sprzed blokady. W 2021 r. przychody wzrosły z 12 mln GBP do 79 mln GBP. Monzo podaje, że w ciągu ostatniego rok pojawiło się milion nowych klientów. Mimo wszystko obecnie tylko ponad 200 tys. klientów korzysta płatnych abonentów na swoich kontach premium. Natomiast depozyty Monzo wzrosły o 124%. Co oznacza, że z 1,4 miliarda funtów wzrosły do 3,1 miliarda funtów.

Oświadczenie grupy dyrektorów banku Mozno brzmi:

„Dzisiaj mamy straty i spodziewamy się ich większych w krótkim okresie. Dlatego planujemy pozyskać kapitał potrzebny do wspierania działalności i spełnienia naszych wymogów kapitałowych w roku obrotowym 2022. Jest ryzyko, że możemy nie zebrać wystarczającej ilości kapitału, na akceptowalnych warunkach”.

Natomiast raport z badań podaje, że:

„Warunki te wskazują, że istnieje istotna niepewność, która może budzić poważne wątpliwości co do zdolności grupy do kontynuacji działalności przez okres dwunastu miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji”.

Kontrola Monzo przez FCA

Monzo twierdzi, że może pojawić się więcej problemów związanych z uchybieniami regulacyjnymi. Jest to związane z faktem, że ​​​​Financial Conduct Authority (FCA) w maju wszczął dochodzenie w sprawie przestrzegania przepisów, które dotyczą prania brudnych pieniędzy.

Podaje, że to obejmuje:

„Potencjalne naruszenia niektórych Zasad FCA dla przedsiębiorstw i powiązanych zasad FCA dotyczących systemów i kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestępczości finansowej w okresie od 1 października 2018 roku do 30 kwietnia 2021 roku”.

Monzo podaje, że ściśle współpracuje z FCA przy śledztwie, ponieważ jest ono na wczesnym etapie. Dodatkowo twierdzi, że dochodzenie dotyczy zarówno potencjalnej odpowiedzialności cywilnej, a także i karnej.