Image
0
3 października, 2021

N26 ukarano grzywną w wysokości 4,25 mln euro

Iza

Bank N26 ukarano na kwotę w wysokości 4,25 euro. Spowodowane jest to niedociągnięciami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

BaFin ukarał grzywną, niemiecki bank cyfrowy N26, w wysokości 4,25 mln euro. Otrzymał ją za niedociągnięcia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

W ciągu ostatnich dwóch lat spółkę poddano wzmożonej kontroli ze strony niemieckich organów regulacyjnych. W maju bieżącego roku, organ nadzoru powołał specjalnego komisarza. Miał on za zadanie monitorować wywiązywanie się fintech z nakazu wdrożenia odpowiednich kontroli wewnętrznych i zabezpieczeń, a także przestrzegania ogólnych wymogów należytej staranności.

Nałożona kara 4,25 euro dotyczyła późnego złożenia przez bank około 50 raportów o podejrzanej działalności w 2019 i 2020 roku. Natomiast sam bank poinstruowano, aby zapewnić odpowiednie zasoby kadrowe, techniczne i organizacyjne. Mają one na celu dopilnować, aby N26 wywiązywał się ze swoich zobowiązań wynikających z prawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Bank N26 wydał w tej sprawie oświadczenie, które brzmi:

„Wszystkie środki mające na celu poprawę raportów o podejrzanych działaniach zostały wdrożone na początku tego roku”.

Fintech N26 przymierza się również do pozyskania kolejnego finansowania. Dzięki niemu bank osiągnąłby wycenę w wysokości 10 mld USD.  Stałby się wtedy jednym z najbardziej cenionych fintechów w Europie. Ma to być ostatnia runda finansowania przed jego wejściem na giełdę.