Image
0
11 lipca, 2021

NBP opublikował raport o kartach płatniczych za I kwartał 2021 roku

Iza

Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował raport o kartach płatniczych. Dane dotyczą stanu na koniec I kwartału 2021 roku.

Dane o kartach płatniczych

Jak podaje NBP, kart płatniczych na koniec I kwartału 2021 roku, było 44,115 mln na polskim rynku. Oznacza, to że kart jest więcej o 441 tys. czyli wzrosły o 1% w stosunku do przedstawionych danych z grudnia 2020 roku. Karty debetowe stanowią 82,1% ogółu kart płatniczych, co znaczy, że jest ich obecnie 36,2 mln szt. Ich ilość w ciągu kwartału zwiększyła się o 459 tys. czyli o 1,3%. Natomiast karty kredytowe stanowią 12,3% wszystkich kart płatniczych. Jest ich obecnie na rynku 5,405 mln szt. Zanotowały one spadek o 0,2%, co oznacza, że ich liczba zmniejszyła się o 11,7 tys. Kart zbliżeniowych było 38,9 mln szt. Ich liczba zwiększyła się o 574 tys. szt. Udział kart zbliżeniowych w ogólnej liczbie kart płatniczych wyniósł 88,3%.

Dodatkowo w I kwartale 2021 roku odnotowano spadek liczby i wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych. Transakcji kartami płatniczymi wykonano 1,644 mld. Jest to spadek o 3%. Ich łączna wartość wynosiła 198,2 mld zł i był to spadek o 7%. Przeprowadzono również 1,52 mld transakcji bezgotówkowych, co stanowiło spadek o 2,5%. Transakcje bezgotówkowe wynosiły 92,6%, a pozostałe 7,4% to transakcje gotówkowe. Wartość transakcji bezgotówkowych wyniosła 102 mld zł, co stanowiło spadek o 6%.

Również odnotowano spadek liczby oraz wartości transakcji kartami płatniczymi w Internecie. W I kwartale 2021 roku zrealizowano w Internecie 40,3 mln transakcji kartami płatniczymi. Stanowiło to spadek o 6% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wartość transakcji w Internecie wynosiła 5,6 mld zł, co oznaczało spadek o 7%.

Terminale POS, bankomaty i cash back

Polski rynek oferował w I kwartale 2021 roku dostęp do 1.037.915 terminali POS. Oznacza to wzrost terminali o 10,4 tys. w porównaniu do końca 2020 roku. Liczba podmiotów wyposażonych w terminale POS zwiększyła się do poziomu 503.615, czyli wzrosła o 2%. Powiększyła się także liczba punktów handlowo-usługowych, których było 793,5 tys., czyli więcej o 7,6 tys., co stanowiło wzrost o 1%.

Na koniec I kwartału funkcjonowało 21.402 bankomatów, co oznacza, że ich liczba zmniejszyła się o 427 urządzeń. Był to spadek o 2%. Zrealizowano wtedy 109,7 mln transakcji wypłat z bankomatów. Natomiast łączna wartość wypłat wyniosła 74,6 mld zł. W obu przypadkach był to spadek o 8%.

Liczba wypłat sklepowych typu cash back w I kwartale 2021 roku wzrosła o 2%, a także ich wartość urosła o 0,3%. Zarejestrowano również 4,5 mln wypłat na łączną kwotę 588,2 mln zł. Natomiast odnotowano zmniejszenie się liczby placówek handlowych, które oferują usługę cash back. Było ich 253 tys., co oznacza, że ubyło prawie 11 tys. tego typu placówek.

W czerwcu NBP przedstawił również jak wyglądała inflacja bazowa za maj.