Image
0
18 czerwca, 2021

NBP przedstawił Inflację bazową za maj

Iza

NBP podał do wiadomości dane dotyczące inflacji bazowej, która wyniosła 4% według wskaźnika po wyłączeniu cen żywności i energii. Natomiast aktywa rezerwowe przeliczone na euro osiągnęły kwotę 133,4 mld EUR.

Inflacja bazowa NBP

Narodowy Bank Polski (NBP), co miesiąc podaje inflację bazową za dany miesiąc. Przedstawia go w czterech wskaźnikach, co pozwala zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Natomiast średnią zmianę cen wszystkich dóbr kupowanych przez konsumentów pokazuje wskaźnik CPI. Podczas wyliczania wskaźników inflacji bazowej, analizowane są zmiany cen z różnych segmentów, takich jak: po wyłączeniu cen administrowanych, po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, po wyłączeniu cen żywności i energii, a także 15% średnia obcięta. Dzięki temu można lepiej identyfikować źródła inflacji, a także ułatwia prognozowanie przyszłych tendencji. Również umożliwia określenie w jakim stopniu jest ona trwała, a w jakim stopniu mają na nią wpływ nieprzewidywalne czynniki.

NBP podał, 16 czerwca 2021 roku, dane o wskaźnikach inflacji bazowej za maj 2021 roku. Jeśli chodzi o wskaźnik CPI za maj, wyniósł on 4,7%. Pozostałe cztery wskaźniki przedstawił w następujący sposób:

1) po wyłączeniu cen administrowanych, wyniosła 4,4%;

2) po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, wyniosła 3%;

3) po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 4%;

4) 15% średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15% koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,3%.

Analitycy używają najczęściej wskaźnika “po wyłączeniu cen żywności i energii”. Jako powód podają, że:

“Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym”.

Aktywa rezerwowe w maju

NBP ogłosił 7 czerwca 2021 roku oficjalne aktywa rezerwowe Polski. Jak podaje, na koniec maja 2021 roku, aktywa rezerwowe przeliczone na euro wynosiły 133,4 mld EUR. Były one wyższe o 4,7 mld EUR niż na koniec kwietnia 2021 r. Natomiast w przeliczeniu na dolary amerykańskie osiągnął kwotę 162,7 mld USD. Dodatkowo zwiększył się o 7,1 mld USD.

NBP zarządza rezerwami dewizowymi. Dba, m.in. o maksymalizowanie ich zyskowności, a także o bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. Posiadane rezerwy inwestuje w różne instrumenty, które są stosowane przez banki centralne. 70% rezerw jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Natomiast pozostałe 30% są trzymane na lokatach w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.