Image
0
3 maja, 2021

Norweski Norges Bank planuje testowanie CBDC

Iza

Norweski bank centralny chce rozpocząć testowanie cyfrowej waluty. W ciągu najbliższych dwóch lat ma zamiar wybrać najbardziej odpowiedni projekt pilotażowy do testowania CBDC.

Norweski Norges Bank chce rozpocząć testowanie CBDC

Norweski Norges Bank ogłosił 23 kwietnia br. że planuje rozpoczęcie testowania technicznych rozwiązań dla cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC). Wspomniał, że chce przystąpić do pracy nad testami różnych modeli dla CBDC w ciągu najbliższych dwóch lat. Po tym czasie zdecyduje jaki projekt pilotażowy wybrać.

Norges Bank, swoją analizę na temat CBDC prowadzi już od czterech lat. Chce, aby w nowych raportach dotyczących CBDC, pojawiały się inne kwestie. Oprócz dalszej analizy potrzeby i konsekwencji wprowadzenia cyfrowej waluty, również chce dołączyć analizę testowania różnych rozwiązań technicznych. Norweski Norges Bank, jako cel technicznych badań podaje “znalezienie preferowanego rozwiązania, jeśli zajdzie potrzeba wprowadzenia cyfrowego pieniądza banku centralnego w Norwegii”.

Powody do rozpoczęcia testowania cyfrowej waluty

Obecnie motywacja Norweskiego banku centralnego do przeprowadzenia badań nad cyfrową walutą została wzmocniona. Powodem są inne banki centralne, które są już na etapie podobnych badań, a kilka z nich przeprowadza już testy techniczne. Niedawno chęć badań nad CBDC ogłosiła Wielka Brytania, a Chiny już wprowadziły swoje projekty pilotażowe. Wiele krajów coraz bardziej rozważa taką możliwość, m.in. polski NBP prowadzi analizę nad CBDC.

Jako kolejny powód zostało podane, że Norwegia ma najniższy udział płatności gotówkowych na świecie. Tylko 4% transakcji odbywa się za pomocą banknotów i monet. Pokazuje to, że technologia płatności szybko się rozwija w Norwegii, a spada wykorzystanie gotówki. Prezes Norweskiego banku centralnego Øystein Olsen wypowiedział się w tej kwestii.

“Gotówka dodaje do systemu płatności kilka ważnych funkcji, które mogą być istotne dla przekazania i rozwoju poprzez emisję pieniądza cyfrowego banku centralnego. Potrzebujemy więcej wiedzy, aby móc zdecydować, czy jest to właściwy środek”.

Nie podano jeszcze do informacji publicznej, kiedy dokładnie ma nastąpić wprowadzenie cyfrowej waluty w Norwegii. Øystein Olsen powiedział, że „ewentualne wprowadzenie cyfrowego pieniądza banku centralnego będzie jeszcze trochę odległe”. Norges Bank chce najpierw otrzymać opinie od społeczeństwa na temat analizy oraz wkładu w dalsze prace nad CBDC. Na wiadomości w tej sprawie czeka do 25 czerwca br.