Image
0
31 października, 2021

Nowe regulacje dotyczące działalności na rynku kryptowalut w Polsce

Iza

Z dniem 31 października 2021 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące działalności na rynku kryptowalut w Polsce. Dotyczą one przede wszystkim firm, które świadczą usługi z zakresu kupna, sprzedaży i wymiany aktywów cyfrowych.

Nowe przepisy na rynku kryptowalut w Polsce

Z dniem dzisiejszym, czyli w dniu 31 października 2021 roku, weszły w życie nowe przepisy dotyczące rynku kryptowalut w Polsce. Obejmują one funkcjonowanie podmiotów z branży kryptowlaut. Dotyczą one firm, które świadczą usługi kupna, sprzedaży i wymiany aktywów cyfrowych, czyli przede wszystkim kantorów wymiany walut, a także giełd. Zmiany będą również dotyczyć ochrony klientów w zgodzie z założeniami polityki AML.

Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r. przewiduje bowiem obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych. Zmiany znalazły się w art. 2 ust. 1 pkt. 12 dla podmiotów świadczących następujące usługi:

wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,

wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,

pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b,

prowadzenia rachunków umożliwiających obrót takimi walutami, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e ustawy.

Ważną informacją jest, że podmioty, które prowadziły działalność opierającą się na powyższych usługach, są zobligowane do zarejestrowania swojej działalności w specjalnie do tego celu przygotowanym rejestrze.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

imię i nazwisko albo nazwę (firmę),

numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile taki numer został nadany, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

wskazanie świadczonych usług w zakresie walut wirtualnych,

kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty składającego wniosek.

Firmy będą miały 6 miesięcy na dostosowanie się do wprowadzanych regulacji. W tym czasie będą musiały odbyć niezbędne szkolenia i skompletowanie wymaganych dokumentów. Dodatkowo muszą zaktualizować procedury wewnętrzne, jak również przeszkolić pracowników.

Natomiast najważniejszą zmiana dla klinetów jest to, że od 1 listopada 2021 roku zmniejszy się limit transakcji okazjonalnej. Z kwoty 15 000 EUR zostanie zmniejszony do 1000 EUR. Jeśli klient będzie chciał dokonać transakcji powyżej tej kwoty, wówcza konieczna będzie do przeprowadzenia weryfikacja tożsamości.