Image
0
31 marca, 2022

Nowe zmiany – Tarcza Antyputinowska

Iza

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił program nowej tarczy rządowej. Tarcza antyputinowska ma przede wszystkim przeciwdziałać inflacji, służyć derusyfikacji polskiej i europejskiej gospodarki, a także wprowadzić zmiany do Polskiego Ładu.

Nowa rządowa tarcza

W dniu 24 marca 2022 roku odbyła się konferencja z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Zapowiedział on szczegóły Tarczy Antyputinowskiej. Wspomniana tarcza ma być odpowiedzią rządu na trudne czasy. Jej celem jest ochrona polskich rodzin przed skutkami wojny na Ukrainie. Jednocześnie ma ona być kontynuacją poprzednich Tarcz Antyinflacyjnych, które zakończą się pod koniec pierwszego półrocza. Premier podczas konferencji prasowej poinformował, jakie grupy społeczne skorzystają z nowych programów wsparcia, w ramach tarczy antyputinowskiej. Zmiany mają wejść w życie już od lipca 2022 roku.

Główne założenia tarczy antyputinowskiej to: przeciwdziałanie inflacji, ochrona miejsc pracy, wsparcie firm dotychczas działających w Rosji, derusyfikacja polskiej i europejskiej gospodarki. Ogłoszono również: zmiany w PIT, zniesienie ulgi dla klasy średniej, powrót wspólnego rozliczania z dzieckiem dla samotnych rodziców oraz zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Tarcza Antyputinowska – Główne założenia

Derusyfikacja polskiej i europejskiej gospodarki

Działanie tarczy antyputinowskiej dla przedsiębiorców ma służyć derusyfikacji polskiej i europejskiej gospodarki. Polega ona na przeciwdziałaniu inflacji, ochronie miejsc pracy i wspieraniu firm działających dotychczas na rynku rosyjskim.

przeciwdziałanie inflacji

Inflacja w lutym wyniosła 8,5% według wskaźnika CPI. Eksperci uważają, że jest to efekt spowodowany głównie wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej. W jej wyniku znacznie obniżono poziom podatku VAT, a tym samym ceny podstawowych produktów spożywczych, paliw czy surowców energetycznych. Do hamowania inflacji ma się obecnie przyczynić tarcza antyputinowska, która zawiera również elementy tarczy antyinflacyjnej. Rząd rozważa możliwość wydłużenia zawartych w niej rozwiązań na kolejny kwartał lub do końca 2022 roku.

wypłata 13 emerytury dla emerytów i rencistów

Premier zapowiedział także wypłatę w kwietniu 2022 roku 13 emerytury. Będą one wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2022 roku, tj. w wysokości 1338,44 zł brutto (1217,98 zł na rękę). Dodatkowo nie zostanie pobrany podatek dochodowy, a jedynie składka zdrowotna w wysokości 120,46 zł. Środki przeznaczone na “trzynastkę”, dla wszystkich uprawnionych, mają poniekąd przeciwdziałać pośrednio inflacji.

wsparcie firm dotychczas działających w Rosji

Tarcza ma obejmować również wiele sfer polskiej gospodarki i wspomagać firmy, które dotychczas funkcjonowały na rynku rosyjskim lub miały partnerów handlowych właśnie w Rosji. W chwili obecnej te podmioty ucierpiały w wyniku wojny na Ukrainie. Z tego względu rząd wprowadza mechanizmy pomocowe w kluczowych sektorach. Przedsiębiorcy mają być wspierani w wycofywaniu się z handlu z Rosją czy świadczeniu usług podmiotom rosyjskim. Pomoc dla firm nie będzie w formie finansowej, lecz pomoże w poszukiwaniu innych kierunków zbytu, niż wschodnie. 

ochrona miejsc pracy

Natomiast nie ma jeszcze precyzyjnych ustaleń w zakresie ochrony miejsca pracy. Zapewne pośrednio będzie wpływać na to pomoc dla firm w przeorganizowaniu się i poszukiwaniu nowych rynków zbytu.

Dopłaty dla rolników

Celem tarczy dla rolników jest zapobieganie wzrostowi cen żywności. Rząd chce skierować pomoc do samych rolników, którzy ponoszą wysokie koszty produkcji żywności. Przewidziano dopłaty do max. 50 ha w wysokości, m.in. 500 zł do każdego hektara użytków rolnych i 250 zł dopłaty do każdego hektara łąk i pastwisk. Mają one chociaż częściowo pokryć straty i wyższe koszty w związku z wysokimi cenami nawozów.

Rolnicy, na podstawie faktur zakupu od 1 września 2021 roku do 15 maja 2022 roku, będą mogli uzyskać rekompensatę równą różnicy kosztów zakupu. Może ona wynieść około 1,5 tys. zł w przypadku 1 tony nawozów.

Ochrona przed wzrostami cen gazu

Tarcza Antyputinowska obejmuje również dekapitalizację spółki Gaz-System, która buduje gazociągi. Gaz pochodzący z Rosji już wkrótce ma przestać być niezbędny dla Polski. Rząd zakłada, że nastąpi to w ciągu 3 kolejnych lat i poskutkuje obniżeniem cen tego surowca energetycznego. Na ten cel ma zostać przeznaczone 3 mld zł.

Dodatkowo premier zapowiedział, że do 2027 roku w Polsce przedłużona zostanie ochrona przed niekontrolowanym wzrostem cen gazu. Urząd Regulacji Energetyki ma regulować taryfy gazowe dla gospodarstw domowych, wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych i odbiorców wrażliwych, takich jak, np. szkoły, instytucje kultury czy szpitale.

Korekta Polskiego Ładu

W ramach tarczy antyputinowskiej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział szereg zmian podatkowych korygujących Polski Ład. Mają one mieć korzystny lub neutralny wpływ na polskich podatników. Przedstawione pomysły to dopiero propozycje Ministerstwa Finansów. Mają one przejść konsultacje międzyresortowe i społeczne do 2 kwietnia 2022 roku. Przeprowadzone zmiany będą kosztować 15 mln zł. Rząd zapewnia również, że zrekompensuje samorządom utracone w związku z tą reformą dochody.

Zmiany w PIT

Najważniejszym elementem zmian podatkowych ma być obniżenie stawki PIT z 17% na 12%. Obejmie ona dochody do poziomu 120 tys. zł, osiągane przez pracowników, ale również zleceniobiorców, emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców. Dodatkowo Premier zapowiedział rekompensaty dla samorządów i organizacji pożytku publicznego, które mogą być stratne na obniżce stawki PIT.

Zniesienie ulgi dla klasy średniej

PiS wycofuje się również z ulgi dla klasy średniej. W ustawie ma być zapewniona gwarancja, że mimo likwidacji ulgi podatnicy na tej zmianie nie stracą. Natomiast, jeśli na niej stracą, to wówczas ma pojawić się możliwość korzystania z ulgi. 

Powrót wspólnego rozliczania z dzieckiem dla samotnych rodziców

Wycofywana jest również zmiana dla samotnych rodziców. Ma powrócić możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Dzięki temu skorzystają oni dwukrotnie z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. Zniknie natomiast wprowadzona Polskim Ładem ulga 1.5 tys. zł dla takich osób.

Istotna zmiana to także limit zarobków dzieci na potrzeby podatkowe. Obecnie dzieci nie mogą zarobi więcej niż 3 tys. 89 zł rocznie. Po jego podniesieniu limit będzie wynosić do 16.061,28 tys. zł.

Zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców

W zmianach pojawi się także inne obliczanie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Dotyczy to osób, które rozliczają się podatkiem liniowym, ryczałtem oraz kartą podatkową. Jednak będą one zawierały również limity. Dla rozliczających się podatkiem liniowym będzie to 8.7 tys. zł składki odliczanej od dochodu, dla ryczałtu 50% zapłaconych składek oraz 19% zapłaconej składki dla rozliczających się kartą podatkową.

Jednocześnie prowadzący działalność gospodarczą nie będą mogli zmienić formy rozliczania, np. z ryczałtu na liniowy PIT. Lecz zmiany w Polskim Ładzie będą tak skonstruowane, że nie stracą oni, nawet jeśli zmienili już formę rozliczania podatku dochodowego, ponieważ termin na wybór formy opodatkowania minął 20 lutego 2022 roku.

Polski Ład to program, który został zaprezentowany w maju 2021 roku. Lecz pojawiło się w nim wiele zmian, które w efekcie doprowadziły, że obecne rozwiązania podatkowe różnią się od tego, co rząd zapowiedział niemal rok temu. Natomiast na początku 2022 roku okazało się, że wielu pracowników mimo zapewnień rządu otrzymało znacznie niższe wynagrodzenia. Z tego względu rząd zdecydował się na kolejne zmiany. Pojawiły się wówczas komplikacje systemu podatkowego, na który zwrócono uwagę przez ekspertów oraz osoby z rządu. Tarcza antyputinowska ma poprawić wprowadzone wcześniej zmiany.