Image
0
22 grudnia, 2023

PayPal zobowiązuje się do zmian na rzecz unijnych przepisów

Michał Strączek

W wyniku dialogu z Komisją Europejską i krajowymi organami ds. ochrony konsumentów firma PayPal zobowiązała się do zmodyfikowania swoich warunków, aby uczynić je bardziej przejrzystymi i łatwiejszymi do zrozumienia dla konsumentów.

Działania KE i PayPal

Już w maju bieżącego roku sieć współpracy w zakresie ochrony konsumentów (CPC), koordynowana przez Komisję Europejską rozpoczęła dialog z firmą PayPal. Jej zdaniem warunki zapisane w regulaminie amerykańskiej firmy były trudne do zrozumienia i nieuczciwe dla konsumentów. Firma PayPal zgodziła się w związku z tym zająć kwestiami podniesionymi przez organy ochrony konsumentów i zmienić problematyczne klauzule swojej umowy z użytkownikiem. Dzięki temu będzie w stanie zapewnić lepszą zgodność z dyrektywą o nieuczciwych warunkach w umowach konsumenckich. Zgodnie z przepisami UE standardowe warunki umów muszą być uczciwe. Mają być przy tym napisane prostym i zrozumiałym językiem.

PayPal zgodził się wprowadzić szereg zmian i wyjaśnień do kilku klauzul swojej umowy. Przede wszystkim ma wyjaśnić, które klauzule mają zastosowanie do konsumentów, a które wyłącznie do przedsiębiorstw. Inną sprawą jest usunięcie przepisów zobowiązujących konsumentów do sprawdzenia zgodności z prawem. Firma ma wyraźnie zaznaczyć, że konsumenci nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, które nie powstały z ich winy lub których nie można było przewidzieć. W dodatku ma usunąć postanowienia nakładające na konsumentów obowiązek samodzielnego sprawdzenia informacji.

Takie zmiany mają zostać zgłoszone użytkownikom w aktualizacji zasad w dniu 21 lutego 2024 r. i formalnie wejdą w życie w dniu 28 maja 2024 roku.

Źródło: Komisja Europejska