Image
0
15 maja, 2023

PayPal zwiększa zyski

Michał Strączek

Niedawno firma PayPal podzieliła się swoim raportem za pierwszy kwartał 2023 roku. Okazuje się, że po ostatnich problemach już chyba nie ma śladu, gdyż spółka znacząco zwiększyła sprzedaż i zyski.

Raport za Q1

PayPal w pierwszym kwartale 2023 roku zwiększył swój zysk operacyjny o 41% do 999 mln USD, zaś zysk netto aż o 56% do kwoty 795 mln USD. Dane te zaprezentowane zostały w oparciu o analogiczny okres w 2022 roku. Jednoznacznie widać, że ewentualny kryzys firma ma za sobą. Jak pisaliśmy w lutym, firma przygotowywała się do zwolnienia około 2 tysięcy pracowników. Ponadto robiła postępy w skupieniu zasobów na priorytetach i dostosowaniu swojej struktury kosztowej. Zmiany pracownicze podyktowane były „wymagającym otoczeniem makroekonomicznym”. Zwolnienia związane były z ogólnym kryzysem w branży, gdzie wiele dużych firm decydowało się na mniejsze lub większe cięcia.

Warto dodać, że PayPal zanotował również znaczący wzrost wykonanych transakcji, których w Q1 2023 było przeszło 5,8 mld. Firma zwiększyła zatem swoje przychody o 9%, a przy tym przewiduje, że w drugim kwartale powinno to być na poziomie + 6,5-7%. Co ciekawe, mimo ogłoszenia optymistycznych danych, akcje PayPal spadły o 9%.

Firma również poinformowała, że według stanu z dnia 31 marca 2023 roku, jej aktywa kryptowalutowe były warte 943 mln USD, co stanowi aż o 56% wzrost w porównaniu do poprzedniego kwartału. Z tego 499 mln USD ulokowanych jest w bitcoinach, 362 mln w ETH, a także 82 mln USD w bitcoin cash i litecoinie.

Źródło: Dla Handlu