Image
0
20 kwietnia, 2021

Planowany raport NBP o CBDC

Iza

Narodowy Bank Polski (NBP) planuje jeszcze w tym roku podać raport dotyczący analizy wprowadzenia CBDC na polski rynek. Taką informację potwierdził prezes banku centralnego Adam Glapiński.

Badania nad CBDC

Adam Glapiński oznajmił, że jeszcze w tym roku zostanie przedstawiony duży raport dotyczący analizy wprowadzenia cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC) oraz są prowadzone przygotowania do różnych dalszych działań w tym zakresie. 

NBP kwestie prowadzonej analizy przedstawia następująco:

“W NBP jest prowadzony monitoring prac analitycznych, badawczych i testów pilotażowych realizowanych przez inne banki centralne w zakresie emisji CBDC dla płatności detalicznych oraz wysokokwotowych. Monitorowany jest też przebieg dyskusji w tym temacie w różnych gremiach międzynarodowych, w tym unijnych. Jednakże sam NBP również nie współpracuje w zakresie prac analitycznych, badawczych czy pilotażowych dotyczących emisji CBDC z  podmiotami zewnętrznymi, w tym z innymi bankami centralnymi. Nie prowadzi również samodzielnie prac nad wprowadzeniem w Polsce CBDC”.

CBDC w Polsce?

Adam Glapiński twierdzi, że wprowadzenie cyfrowej waluty w polskim banku centralnym w chwili obecnej nie jest potrzebne. NBP oznajmia, że “na obecnym etapie negatywnie odnosi się do postulatu emisji waluty wirtualnej i nie przewiduje na razie możliwości emisji takiej waluty” oraz dodaje “iż obecnie rząd nie podejmuje wspólnie z partnerami UE bezpośrednich działań związanych z wprowadzeniem cyfrowej waluty banku centralnego”.

Taka decyzja jest spowodowana negatywnym stanowiskiem NBP w kwestii CBDC, która była przekazana przez bank już 3 lata temu. NBP widzi szereg czynników negatywnych, które świadczą o tym, że CBDC nie jest nam potrzebne. W ich ocenie ani wymogi prawne, ani względy bezpieczeństwa związane z niedojrzałością technologii rozproszonego rejestru, które mogłyby być zastosowane przy emisji waluty wirtualnej, nie pozwalają na pozytywne odniesienie się do wprowadzenia CBDC w Polsce.