Image
0
1 września, 2021

Politechnika Świętokrzyska udostępnia dyplomy na blockchainie

Iza

Politechnika Świętokrzyska wydała swoim absolwentom dokumenty ukończenia uczelni w cyfrowej postaci. Dzięki współpracy z firmą Billon, dyplomy zapisano na blockchainie i zabezpieczono przed sfałszowaniem.

Dyplomy na blockchainie

Politechnika Świętokrzyska w lutym 2021 roku podpisała umowę z polską firmą Billon, która stworzyła swoją technologię opartą na blockchainie. Uczelnia jako pierwsza w Polsce wykorzysta tę technologię, do zapewnienia autentyczności swoich dyplomów. Obecnie 29 absolwentów Politechniki otrzymało link do cyfrowej kopii dyplomu, a także unikalny klucz pozwalający na jej odczytanie. Cyfrowy dyplom zapisano na blockchainie oraz zabezpieczono przed sfałszowaniem.

Kierownik ICT&IoTcyberLAB na Politechnice Świętokrzyskiej, dr inż Mirosław Płaza, powiedział, że:

“Można zakładać, że w dobie dzisiejszych rozwiązań technologicznych już w niedługim czasie cyfrowe dyplomy ukończenia studiów staną się powszechnie obowiązującym standardem. Jest to niezwykłe udogodnienie dla studentów, którzy autentyczność dyplomów w sposób bardzo bezpieczny będą mogli zweryfikować nawet z odległych zakątków świata. Wdrażane rozwiązanie jest innowacyjne i bardzo cieszy nas fakt, że studenci Politechniki Świętokrzyskiej mogą z niego skorzystać bezpłatnie jako pierwsi w Polsce”.

Politechnika Świętokrzyska zapewnia, że wykorzystywany przez nich system stanowi bezpieczną alternatywę dla konwencjonalnych metod elektronicznego zarządzania poufnymi dokumentami, jak również danymi studentów. Plik pdf może być w ciągu kilku sekund zapisany w postaci danych rozproszonych na blockchainie. Natomiast absolwenci dysponują prywatnym kluczem, który umożliwia im pobranie pliku na swoje urządzenie w dowolnym momencie . Dzięki temu można bez problemu zweryfikować autentyczność dyplomu na stronie uczelni.

Technologia blockchain firmy Billon

Technologia Billon nie przechowuje w rozproszonej formie jedynie kryptograficznych odwołań do plików, ale także kompletne dokumenty. Dodawanie dokumentów podlega dekompozycji i rozproszeniu po węzłach blockchain. Dzięki temu są one praktycznie niemożliwe do usunięcia bądź modyfikacji przez osoby trzecie.

Założyciel Billona i prezes zarządu Billon Digital Services, Andrzej Horoszczak, powiedział:

“Wykorzystanie blockchaina do zarządzania wrażliwymi dokumentami zapobiega oszustwom związanym z fałszowaniem dyplomów i stopni naukowych. Przechowywanie danych w całości w rozproszonym rejestrze zapewnia ich integralność i autentyczność, ograniczając koszty  bezpieczeństwa do minimum. Nasze rozwiązanie umożliwia na weryfikację wykształcenia absolwenta w pełni cyfrowo, bez konieczności korzystania z papierowych dokumentów, co ma znaczenie w warunkach pandemii koronawirusa i potencjalnych przyszłych lockdownów”.

Technologia Billon umożliwia zapisywanie dokumentów w strukturze blockchain, również innym podmiotom. Mogą to być wystawcy innych świadectw zawodowych, edukacyjnych, dyplomów, licencji, zaświadczeń, a także wielu innych ważnych dokumentów. Z technologii blockchain firmy Billon korzystają już polskie instytucje, m.in. Biuro Informacji Kredytowej, Tauron, Syneriz oraz Polska Sekcja IEEE.