Image
0
30 grudnia, 2021

Polska nadal z rosnącą Inflacją bazową w listopadzie 2021 roku. Aktywa rezerwowe na wyrównanym poziomie

Iza

NBP podał do wiadomości miesięczne dane dotyczące inflacji bazowej, a także przedstawił aktywa rezerwowe Polski. W listopadzie inflacja bazowa wyniosła 4,7% według wskaźnika po wyłączeniu cen żywności i energii. Natomiast aktywa rezerwowe przeliczone na euro osiągnęły kwotę 146,7 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary 166,7 mld USD.

Wzrostowa inflacja bazowa w listopadzie

Narodowy Bank Polski (NBP), w dniu 16 grudnia 2021 roku, przedstawił jak wygląda aktualny stan inflacji bazowej w Polsce. Dane są za miesiąc listopad. Inflacja jest ukazana w czterech wskaźnikach, a także według wskaźnika CPI, który pokazuje średnią zmianę cen wszystkich dóbr kupowanych przez konsumenta. Z danych wynika, że wskaźnik inflacji bazowej za listopad zanotował kolejny wzrost, w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Wskaźnik CPI w listopadzie zanotował wzrost o 1,0% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Co oznacza, że wyniósł on 7,8% analogicznie do miesiąca poprzedniego roku. Natomiast pozostałe cztery wskaźniki wyglądają następująco w stosunku do listopada 2020 roku:

1) po wyłączeniu cen administrowanych, wyniosła 7,5%, natomiast w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o 1,1%;

2) po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, wyniosła 5,9%, wobec poprzedniego miesiąca wzrost wyniósł 0,9%;

3) po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 4,7%, który do poprzedniego miesiąca zanotował wzrost o 0,4%;

4) 15% średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15% koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 5,5%, w stosunku do października wzrosła o 0,6%.

Analitycy używają najczęściej wskaźnika “po wyłączeniu cen żywności i energii”. Jak podają:

“Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym”.

Aktywa rezerwowe w listopadzie

W dniu 7 grudnia 2021 roku, NBP opublikował oficjalne aktywa rezerwowe Polski. Z opublikowanych danych wynika, że na koniec listopada 2021 roku, aktywa rezerwowe, przeliczone na euro, zwiększyły się i wyniosły 146,7 mld euro. Był on wyższy o 2,6 mld euro w porównaniu do miesiąca października 2021 roku. Natomiast stan rezerw w przeliczeniu na dolary zmniejszył się i wyniósł 166,7 mld USD. Daje to spadek o 1,1 mld USD w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

NBP zarządza rezerwami dewizowymi. Co oznacza, że 70% rezerw jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Natomiast pozostałe 30% są trzymane na lokatach w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.