Image
0
27 września, 2021

Polski Ład nakłada obowiązek integracji kas online z terminalami płatniczymi

Iza

Polski Ład wprowadza w swoim projekcie nowy zapis dotyczący nowego obowiązku dla przedsiębiorców, którzy oferują płatności kartą. Mają oni nie tylko przekazywać informacje o e-paragonach, ale także o płatnościach bezgotówkowych.

Nowy zapis w ustawie

Polski Ład w swoim projekcie wprowadził nowy zapis, który dotyczy nowego obowiązku dla przedsiębiorców oferujących płatności kartą. Znalazły się one w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także niektórych innych ustaw.

W projekcie dodano art. 19a ust. 3 do ustawy “Prawo przedsiębiorców”, który mówi:

„Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą, a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy”.

Ten zapis oznacza, że jeśli kasa fiskalna łączy się online z Centralnym Repozytorium Kas, to wtedy od 1 lipca 2022 roku przedsiębiorcy muszą mieć zintegrowany terminal płatniczy. Kasy nowego typu (online) mają przekazywać nie tylko e-paragony, czyli informacje o bieżącym obrocie, ale także dane dotyczące płatności bezgotówkowych. Natomiast przepis nie będzie dotyczyć sprzedawców korzystających z kas starszego typu, którzy kopie paragonów przechowują na papierze lub w pamięci elektronicznej.

Kara w wysokości 5 tys. zł

Dodatkowo za niedopełnienie obowiązku zintegrowania kas fiskalnych z terminalami płatniczymi, będzie grozić kara w wysokości 5 tys. zł. Wynika to z art. 111 ust. 6kb ustawy o Vat, który brzmi:

„W przypadku stwierdzenia, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wbrew art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, nie zapewnia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, przy użyciu którego zapewnia możliwość przyjmowania płatności, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, nakłada na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 5000 zł”.