Image
0
26 czerwca, 2023

Południowokoreański sąd orzeka, że ​​Bitcoin nie jest pieniądzem

Michał Strączek

Bitcoin wraz z innymi kryptowalutami wzbudza różne emocje na świecie. W niektórych krajach i regionach traktowany jest jak zbawienie, w innych zaś rządy uważają go za zagrożenie. Niedawno sąd w Korei Południowej uznał, że BTC nie jest pieniądzem. Co to oznacza dla tamtejszego kraju?

Ważna decyzja dla Korei

Południowokoreański sąd orzekł, że Bitcoin (BTC) to nie pieniądze i że zasady dotyczące stóp procentowych nie mają w jego przypadku zastosowania do transakcji biznesowych obejmujących kryptoaktywa. Orzeczenie zostało wydane przez Wydział Cywilny Sądu Najwyższego w Seulu w sprawie dotyczącej dwóch firm, które ze względów prawnych nie zostały wymienione z nazwy. Sąd orzekł, że niemożliwe było ustalenie stóp procentowych podczas pożyczania Bitcoinów, albowiem ta kryptowaluta nie jest pieniądzem, przez co nie podlega krajowym przepisom dotyczącym udzielania pożyczek. Obie wspomniane firmy podpisały umowę dotyczącą Bitcoina w październiku 2020 roku. Jedna firma udzieliła drugiej pożyczki w wysokości 30 BTC na okres 3 miesięcy.

Pożyczkobiorca miał zapłacić drugiej firmie 1,5 BTC, czyli kwotę równą 5% całości, za pierwsze dwa miesiące i 0,75 BTC, czyli kwotę równą 2,5% za ostatni miesiąc. Jednak dłużnik miał problemy ze spłatą, co spowodowało, że pierwsza firma przedłużyła okres spłaty do kwietnia 2021 roku wraz z nowym oprocentowaniem w wysokości 0,246 BTC miesięcznie, co odpowiadało rocznej stopie procentowej w wysokości 10%. Gdy ponownie pożyczkobiorca nie spłacił należności, pierwsza firma złożyła pozew cywilny. Strona przeciwna uważała, że pierwsza firma naruszyła ustawę o ograniczeniu odsetek i ustawę o działalności pożyczkowej, ustalając nowe stopy procentowe, które przekraczały ustawowe maksimum. Jednak zarówno sąd cywilny, jak i Sąd Najwyższy uznały, że pożyczkobiorca powinien dostarczyć firmie wszelkie należności zgodne z ustaloną stopą procentową. Wynika to po prostu z tego faktu, że BTC nie został uznany jako pieniądze, więc nie dotyczy go prawo obowiązujące w przypadku walut fiducjarnych.

Źródło: Cryptonews