Image
0
7 marca, 2022

Riksbank zakończył drugą fazę testów technicznych nad CBDC

Iza

Szwedzki Riksbank, zakończył drugą fazę testów technicznych nad CBDC. Będzie kontynuował dalsze badania, dzięki przedłużeniu współpracy z firmą Accenture, jako dostawcą pilotażowego projektu e-korony.

W dniu 22 lutego 2022 roku, Sveriges Riksbank, podał do wiadomości, że zakończył drugą fazę testów technicznych projektu e-korony. Niektóre testy techniczne, będą kontynuowane w ograniczonym zakresie. Z tego powodu, Szwedzki bank centralny, przedłużył umowę z firmą Accenture, jako dostawcą eksperymentalnego projektu CBDC, od lutego 2022 roku na kolejny rok.

W testach technicznych, podczas drugiej fazy, Riksbank zbadał kilka ważnych kwestii, takich jak: funkcja offline, wydajność i integracja uczestników zewnętrznych, w tym bank Handelsbanken i TietoEvry, z siecią e-korony.

Mithra Sundberg, szef działu e-korony, powiedział:

„W fazie 3 zaczniemy formułować podstawę wymagań dla e-korony, jeśli zostanie podjęta decyzja o jej wydaniu. Wszystkie przeprowadzone testy, analizy i badania będą stanowić podstawę tej pracy. Będziemy również czerpać z doświadczeń z szybkiego rozwoju międzynarodowego, który ma obecnie miejsce w tej dziedzinie”.

W ramach projektu odbędzie się również dialog z dostawcami technologii. Dodatkowo będzie wnoszony wkład od różnych stron na rynku płatności oraz od opinii publicznej. Natomiast w przyszłości nacisk zostanie położony na wykorzystanie wniosków wyciągniętych z analiz i testów technicznych. Pomogą one w sformułowaniu wymagań i posłużą w dalszych pracach nad e-koroną. Szwecja nie podjęła jeszcze decyzji o wydawaniu e-korony.

Wnioski z drugiego etapu badań nad CBDC zostaną przedstawione w raporcie opublikowanym wiosną 2022 roku.