Image
0
12 marca, 2022

Rosyjski Sbierbank wycofuje się z europejskiego rynku

Iza

Rosyjski Sbierbank poinformował na początku marca 2022 roku, że opuszcza europejski rynek. Swoją działalność prowadził, m.in. w Austrii, Chorwacji, Słowenii, Niemczech, Czechach i na Węgrzech. Przyczyną takiej decyzji są problemy spółek należących do grupy banku, które obecnie mierzą się z nadzwyczajnym odpływem środków. Są one spowodowane nałożonymi sankcjami na rosyjskie instytucje finansowe.

Europejski Bank Centralny kilka dni wcześniej ostrzegał, że niektóre spółki zależne Sbierbanku są zagrożone upadłością i mają problem z utrzymaniem płynności finansowej. Rosyjski bank poinformował, że filie banku odnotowały znaczący odpływ gotówki, a ich aktywa nie są dłużej w stanie zapewnić im płynności. Lecz uważają, że poziom kapitału powinien być wystarczający do pokrycia wypłat dla deponentów.

Organ unii bankowej UE ogłosił, że wobec chorwackiej i słoweńskiej filii banku wszczęto procedurę uporządkowanej likwidacji. Z tego powodu mają one zostać przejęte przez inne instytucje. W Chorwacji udziały przejmie miejscowy bank pocztowy (Hrvatska Poštanska Banka), a w Słowenii – Nova Ljubljanska Banka. Natomiast austriacka spółka nie wymaga takich działań. W jej przypadku “postępowanie upadłościowe będzie prowadzone zgodnie z prawem krajowym”.

Natomiast Czeski bank centralny rozpoczął proces odbierania licencji Sbierbankowi CZ. Zakazał bankowi, m.in. obracania aktywami, udzielania nowych kredytów i przyjmowania depozytów. W filii węgierskiej wprowadzono wakacje bankowe. W trakcie ich trwania klienci mogli korzystać z kart płatniczych, ale nie mogli przeprowadzać transakcji na kontach. Dodatkowo wstrzymano handel akcjami na giełdzie w Moskwie, a cena walorów banku spadła na giełdzie w Londynie praktycznie do zera.

Sbierbank to największym rosyjskim bankiem, a jego aktywa stanowią ponad 30% aktywów sektora. Za pośrednictwem tego banku wypłaca się większość płac i emerytur w Rosji. Ze względu na objęcie go amerykańskimi sankcjami  nakazano zamknięcie amerykańskim podmiotom kont w tej instytucji oraz wchodzenia z nią w jakiekolwiek przyszłe transakcje. Ponadto Sbierbank poinformował, że wyjście banku z Europy nie ma wpływu na jego działalność w Szwajcarii.