Image
0
16 lutego, 2022

Rynek płatności odroczonych pod lupą brytyjskiego FCA

Iza

Financial Conduct Authority (FCA) przyjrzał się działaniom firm z rynku BNPL. Jego wątpliwości wzbudziły niejasne zapisy w umowach dotyczące, m.in. odstąpienia od umowy oraz opłat za opóźnienie w płatnościach. Cztery firmy Clearpay, Klarna, Laybuy i Openpay zgodziły się na zmiany w swoich działaniach.

Postępowanie FCA

Financial Conduct Authority (FCA), to brytyjski odpowiednik polskiego KNF. W ostatnim czasie przyjrzał się on działaniom dostawców oferujących usługi typu BNPL (Buy now, Pay later). Jest to oferta odroczonych płatności widniejąca na polskim rynku pod nazwą “Kup teraz, zapłać później”.

FCA, powołując się na ochronę praw konsumentów, przyjrzał się umowom jakie firmy z rynku BNPL zawierają ze swoimi klientami. Ich wątpliwości wzbudziły zapisy dotyczące, m.in. odstąpienia od umowy, a także opłat za opóźnienia w płatnościach. Urzędnicy doszli do wniosku, że firmy Clearpay, Klarna, Laybuy i Openpay stosowały niejasne, a nawet nieuczciwe warunki, które były zawarte w ich umowach.

Sheldon Mills, dyrektor wykonawczy ds. konsumentów i konkurencji w FCA, powiedział:

„Cztery firmy BNPL, z którymi współpracowaliśmy, dobrowolnie zgodziły się na zmianę swojego podejścia. Cieszymy się z tego i mamy nadzieję, że reszta branży pójdzie teraz w ich ślady”.

W wyniku postępowania, podmioty te zgodziły się dobrowolnie zmienić swoje działania i zapisy w umowach, które wzbudzają wątpliwości. Natomiast niektóre z nich zadeklarowały zwrócenie klientom nienależnie pobranych opłat. W tym gronie znalazły się Clearpay, Laybuy i Openpay.

Brak regulacji przepisów rynku BNPL

Rynek płatności odroczonych nie posiada żadnych osobnych przepisów oraz nie jest uregulowany. Obecnie pracownicy FCA skorzystali z zapisów zawartych w ustawie o prawach konsumenta. To na ich podstawie nakazali niektórym podmiotom zwrócenie klientom części opłat. Jednak firmy z rynku BNPL powinny w najbliższym czasie spodziewać się uregulowana rynku BNPL za pomocą odrębnych przepisów.

Sheldon Mills, dyrektor wykonawczy ds. konsumentów i konkurencji w FCA, powiedział: 

„Kup teraz zapłać później gwałtownie wzrosła. Nie mamy jeszcze uprawnień do regulowania tych firm, ale mamy uprawnienia do sprawdzania warunków umów konsumenckich pod kątem uczciwości i działaliśmy proaktywnie, aby zapewnić, że branża BNPL przyjmuje wysokie standardy w swoich warunkach”.