Image
0
21 października, 2021

Słownik kryptowalut

Michał Strączek

Osoby, które zaczynają interesować się kryptowalutami, inwestowaniem w nie, powinny nie tylko wiedzieć, czym są, jak działają, lecz także znać najważniejsze pojęcia z nimi związane. Dlatego też dla naszych czytelniczek i czytelników stworzyliśmy słownik kryptowalut, w którym można znaleźć wiele wyrażeń związanych z tą specyficzną branżą.

ABI – Application Binary Interface to interfejs binarny, który znajduje się między dwoma modułami. Jeden z nich często obecny jest na poziomie kodu maszynowego. Mówimy zatem o metodzie kodowania/dekodowania danych do i z kodu maszynowego.

Airdrop – to swego rodzaju mechanizm, dzięki któremu za wykonywane zadania dostajemy w nagrody kryptowaluty.

Air Gap – jest to portfel sprzętowy, który działa na smartfonie dzięki dedykowanej aplikacji. Z jego pomocą możemy w bezpieczny sposób przechowywać swoje środki finansowe czy klucze.

AML – Anti Money Laundering jest zbiorem przepisów i zasad, które muszą być przestrzegane przez firmy finansowe, aby zapobiegać praniu brudnych pieniędzy.

ASIC – Application-Specific Integrated Circuit stanowi wyspecjalizowany obwód zaprojektowany dla komputerów, które mają za zadanie wydobywać tylko określony typ kryptowaluty.

ATH – All Time High to po prostu określenie na najwyższą wartość, jaką w historii miała dana kryptowaluta.

Blok – jest to plik komputerowy, który prowadzi rejestr lub księgę rachunkową transakcji kryptowalutowych zrealizowanych w danym okresie i jest wart określoną liczbę monet.

Blockchain – to sieć niezależnych, ale połączonych bloków, których kopie są dystrybuowane w zdecentralizowanej sieci komputerowej. Za każdym razem jedna transakcja jest dodawana do bloku i tworzony jest przez to nowy blok, który jest weryfikowany i aktualizowany w całym łańcuchu.

CoinMarketCap – to najbardziej zaufane i dokładne źródło kapitalizacji rynku kryptowalut, cen i informacji o nich.

Cold Wallet – tak zwany zimny portfel to po prostu przechowywanie kluczy naszego portfela offline, najlepiej w formie papierowej lub na zewnętrznym nośniku pamięci.

Chain Linking – jest to proces łączenia dwóch różnych łańcuchów bloków, dzięki czemu można przenosić między nimi monety kryptograficzne. W każdym wypadku transakcja musi być jednocześnie zarejestrowana i zweryfikowana w obu łańcuchach bloków.

Coin Mixer – jest to oprogramowanie, które sprawia, że transakcje bitcoinowe są anonimowe i niemożliwe do wykrycia. Wybiera się transakcję, miesza ją z innymi, a następnie odsyła do właściciela na inny adres i w różnych ilościach.

DAO – zdecentralizowana autonomiczna organizacja, która w całości znajduje się pod kontrolą społeczności.

DApp – jest to aplikacja lub program działające w łańcuchu bloków i poza kontrolą organu centralnego.

DCA – Dollar Cost Averaging to praktyka polegająca na kupowaniu stałej kwoty kryptowaluty w każdym odcinku czasowym i niezależnie od wahań jej wartości.

DEX – to zdecentralizowana giełda, która nie jest zarządzana przez trzecią stronę, zwłaszcza zewnętrzne firmy czy instytucje.

DLT – distributed ledger technology to rozproszona baza danych, która zostaje rozdzielona na wiele komputerów połączonych w jednej sieci.

Double Spend – jest to próba wysłania tej samej płatności w kryptowalucie do dwóch różnych portfeli.

ERC20/ERC-20 i ERC721/ERC-721 – standardy techniczne, które można znaleźć w blockchainie Ethereum. Ich zadaniem jest budowa i implementacja unikalnych tokenów.

Escrow – to trzecia strona w łańcuchu bloków, która w bezpieczny sposób przechowuje kryptowalutę do momentu otrzymania przez sprzedawcę płatności.

Faucet – podobne do Airdrop, gdzie poprzez stronę www lub aplikację zdobywamy nagrody za wykonywane zadania. Zazwyczaj są to małe sumy w wybranej kryptowalucie.

Fiat Currency – to waluta, która jest tworzona i dystrybuowana przez rząd poprzez banki.

Flippening – mowa tu o ewolucji wybranej kryptowaluty, której zadaniem jest stać się ważniejszą od Bitcoina.

Fork – to podział, który występuje, kiedy algorytm łańcucha bloków jest aktualizowany. Może dochodzić do sytuacji, kiedy jedna grupa aktualizuje nowe algorytmy, a druga nadal korzysta ze starego, przez co powstają dwa łańcuchy bloków o wspólnym pochodzeniu.

Gas – to opłata, którą zarabia górnik za weryfikację i przesyłanie transakcji w sieci Ethereum. Zapobiega to blokowaniu Ethereum przez hakerów nieprawidłowymi transakcjami.

Genesis Block – to pierwszy blok łańcucha bloków, który zawiera monety, których nie można wydać. W przypadku Bitcoina powstał 3 stycznia 2009 roku i zawiera 50 BTC.

Gwei – najmniejsza część Ether. 1 Gwei odpowiada to 0.000000001 ETH.

Halving – to zmniejszenie o połowę nagrody, jaką dostają górmnicy za zabezpieczanie sieci.

Hard Fork – to stała aktualizacja łańcucha bloków. Komputery z poprzednią wersją łańcucha bloków są po prostu wyrzucane ze zaktualizowanego łańcucha bloków.

Hash – to ciąg liter i cyfr reprezentujący zweryfikowaną i przesłaną transakcję.

Hash Rate – to szybkość, z jaką komputer weryfikuje i przesyła transakcję, generując w ten sposób nowy skrót. Jednostka prezentowana jest jako hash/sekundę.

Hodl – specjalne przejęzyczenie, które oznacza przetrzymywanie kryptowalut w momencie spadku ich wartości.

Hot Wallet – przechowywanie kluczy portfela w aplikacjach, programach działających online.

ICO – oznacza wyprzedaż kryptowalut dla inwestorów, którzy są zainteresowani ich nabyciem przed innymi osobami.

Immutable – to dane w łańcuchu bloków, które nie mogą zostać zmienione.

Klucz prywatny – to ciąg liter i cyfr, dzięki któremu możemy odblokować swój portfel.

Klucz publiczny – to ciąg liter i cyfr, który identyfikuje adres naszego portfela w Blockchain.

KYC – Know your Customer to procedury służące weryfikacji tożsamości użytkownika krypto i powiązania go z jego portfelem.

Market Capitalization – to całkowita wartość kryptowaluty na rynku.

Max Supply – pokazuje nam, jaka może być maksymalna liczba wydobytych jednostek kryptowaluty.

Mempool – to zbiór zweryfikowanych i przesłanych transakcji, które czekają na potwierdzenie przez wszystkie komputery w sieci Bitcoin.

Mining pool – to zrzeszenie, spółdzielnia, do której dołączają górnicy z własnymi koparkami. Zysk jest potem dzielony między wszystkich członków.

Mining Rig – to system, który używany jest do wydobywania danej kryptowaluty.

Multisig – system w portfelach, gdzie do wykonania danego działania konieczna jest zgoda większej liczby osób.

Node – to węzeł, który zawiera kopię rejestru danych wybranej sieci blockchain.

Nonce – to liczba losowa, która jest generowana i używana tylko raz do weryfikacji nowych bloków.

Off-chain – to transakcje, jakie odbywają się poza blokchainem.

Oracle – to fragment kodu, który pobiera dane z wielu źródeł zarówno w łańcuchu bloków, jak i poza nim, a także zajmuje się weryfikowaniem, analizą i przekazywaniem wyników w celu podjęcia dalszych działań.

Peer to Peer – to bezpośrednie połączenie w sieć dwóch lub więcej komputerów bez scentralizowanej strony trzeciej. To właśnie blockchainy działają w sieciach Peer to Peer.

Proof of Activity – algorytm wykorzystujący Proof of Work i Proof of Stake do weryfikacji transakcji.

Proof of Authority – algorytm, który nadaje wybranemu komputerowi lub określonej grupie komputerów uprawnienia do wydobywania bloków.

Proof of Burn – algorytm, który pozwala komputerom wydobywać bloki na podstawie liczby tak zwanych „spalonych” monet. Monety spala się, poprzez wysłanie ich na adres, którego nie można wydać. PoB to dobre rozwiązanie dla osób, które nie mają dużych zasobów obliczeniowych, wydajnego sprzętu górniczego.

Proof of Stake – algorytm, który pozwala komputerowi wydobywać bloki proporcjonalnie do liczby posiadanych monet.

Proof of Work – algorytm, który umożliwia wielu komputerom w łańcuchu bloków konkurowanie z blokami wydobywczymi. Pierwszy komputer po wykopaniu bloku, musi udowodnić, że zużył na to określoną ilość energii.

Protokół – oprogramowanie, które odpowiada za łączenie ze sobą bloków, jak i zapewnia zasady, wedle których nowe bloki są dodawane do zdecentralizowanej sieci.

Pump – metoda, która polega na sztucznym pompowaniu wzrostu wartości kryptowalut.

Replicated Ledger – to kopia rozproszonej księgi w sieci blockchain, która zostaje wysłana do wszystkich uczestników sieci kryptowaluty.

Satoshi– SATS to najmniejsza jednostka Bitcoina, która ma wartość 0.00000001 BTC.

Seed Phrase – to fraza składająca się z 12, 18 lub 24 słów, która pełni rolę kopii zapasowej naszych kluczy prywatnych. Pozwala nam odzyskać klucz.

Sharding – rejestr danych, który rozdziela większe bazy danych i tworzy z nich miejsce, co ma wpływ na szybkość działania.

Sidechain – łączenie ze sobą blockchainów różnych kryptowalut.

Soft Fork – to trwała zmiana protokołu, która wymaga aktualizacji oprogramowania przez komputery. Te, które nie zaktualizują się, pozostają w łańcuchu bloków, jednak już nie mogą przesyłać nowych bloków.

Stablecoin – to kryptowaluta, której wartość jest powiązana z wartością waluty fiducjarnej bądź towaru, którym może być złoto.

Tangle – to alternatywa dla blockchain, która cechuje się małą wielkością bloków, o wiele większym stopniem bezpieczeństwa, szybkością, jak i również decentralizacją, skalowalnością.

Token – to rodzaj kryptowaluty, która reprezentuje zasób lub ma określone zastosowanie w ekosystemie blockchain.

Trezor – to fizyczny portfel kryptowalutowy, dzięki któremu można przechowywać kryptowaluty i tokeny na dyskach zewnętrznych, innych nośnikach pamięci.

Unpermissioned Ledger – to rejestr blockchain, który stosuje protokół konsensusu w celu określania obecnego stanu sieci.

Validator – określenie użytkownika blockchain PoS, który ma możliwość przeprowadzenia walidacji bloków, co wiąże się z nagrodą dla niego.