Image
0
20 marca, 2022

Stan inflacji bazowej i aktywów rezerwowych w lutym 2022 roku

Iza

NBP przedstawił w marcu 2022 roku miesięczne dane dotyczące inflacji bazowej, a także aktywów rezerwowych Polski. W lutym 2022 roku inflacja bazowa wyniosła 6,7% według wskaźnika po wyłączeniu cen żywności i energii. Natomiast aktywa rezerwowe przeliczone na euro osiągnęły kwotę 143,7 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary 160,7 mld USD.

Lutowa inflacja bazowa

W dniu 16 marca 2022 roku, Narodowy Bank Polski (NBP), ujawnił obecny stan inflacji bazowej w Polsce. Dane zaprezentowano za luty 2022 roku. Inflację ukazano według czterech wskaźników, a także wskaźnika CPI, który pokazuje średnią zmianę cen wszystkich dóbr kupowanych przez konsumenta.

Wskaźnik CPI w lutym 2022 roku spadł o -0,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Co oznacza, że wyniósł on 8,5% analogicznie do lutego poprzedniego roku. Natomiast pozostałe cztery wskaźniki wyglądają następująco w stosunku do lutego 2021 roku:

  • po wyłączeniu cen administrowanych, wyniosła 8,0%, natomiast w stosunku do poprzedniego miesiąca spadła o -0,3%;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, wyniosła 7,5%, wobec poprzedniego miesiąca wzrost wyniósł 0,3%;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 6,7%, który do poprzedniego miesiąca zanotował wzrost o 1,0%;
  • 15% średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15% koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 7,0%, w stosunku do stycznia 2022 roku wzrosła o 0,1%.

Analitycy używają najczęściej wskaźnika “po wyłączeniu cen żywności i energii”. Jak podają:

“Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym”.

Aktywa rezerwowe w lutym

NBP opublikował 7 marca 2022 roku aktywa rezerwowe Polski. Wynika z nich, że na koniec lutego 2022 roku, aktywa rezerwowe, przeliczone na euro, zmniejszyły się i wyniosły 143,7 mld euro. Były one niższe o 0,6 mld euro w porównaniu do stycznia 2022 roku. Natomiast stan rezerw, w przeliczeniu na dolary, również zanotował spadek i wyniósł 160,7 mld USD. Daje to o 0,6 mld USD mniej w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

NBP zarządza rezerwami dewizowymi. Co oznacza, że 70% rezerw jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Natomiast pozostałe 30% są trzymane na lokatach w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.