Image
0
1 marca, 2022

Iza

Fintech Klarna przedstawił w lutym 2022 roku uzyskane wyniki finansowe za cały 2021 rok. Uwzględniła w raporcie swoje zyski oraz straty, a także przedstawiła jakie sukcesy osiągnęła w roku ubiegłym. Zysk fintechu w 2021 roku Klarna w dniu 28.02.2022 roku opublikowała swoje wyniki finansowe za cały 2021 rok, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia […]

Czytaj więcej...
27 lutego, 2022

Iza

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez NBP wskazują na łagodzenie, bądź utrzymanie dotychczasowej polityki kredytowej w sektorze kredytów konsumpcyjnych. Natomiast w sektorze kredytów mieszkaniowych wskazują na zaostrzenie polityki kredytowej w IV kwartale 2021 roku. Również wykazują spadek popytu na kredyt w obu segmentach. Czynnikiem wpływającymi na zmianę polityki kredytowej, był wzrost stóp procentowych. Natomiast na zmiany popytu […]

Czytaj więcej...
26 lutego, 2022

Iza

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez NBP wskazują na łagodzenie, bądź utrzymanie dotychczasowej polityki kredytowej w IV kwartale 2021 roku. Również ukazują spadek popytu na kredyt. Czynnikiem wpływającym na zmianę kryteriów udzielania kredytów było, m.in. niższe ryzyko związane z sytuacją gospodarczą. Natomiast na zmianę polityki kredytowej wpływ miał wzrost stóp procentowych. Banki przewidują na I kwartał 2022 […]

Czytaj więcej...
15 lutego, 2022

Iza

W grudniu 2021 roku NBP zanotowało w rachunku bieżącym bilansu płatniczego, że jego saldo było ujemne i wyniosło 18,3 mld zł. Odnotowano tutaj ujemne salda obrotów towarowych (11,7 mld zł), dochodów pierwotnych (8,3 mld zł) oraz dochodów wtórnych (5,1 mld zł), a także dodatnie saldo usług (6,9 mld zł). Natomiast wartość podaży pieniądza M3 w […]

Czytaj więcej...
17 stycznia, 2022

Iza

W listopadzie 2021 roku NBP zanotowało w rachunku bieżącym bilansu płatniczego, że jego saldo było ujemne i wyniosło 5,2 mld zł. Odnotowano tutaj ujemne salda obrotów pierwotnych (9,9 mld zł), dochodów towarowych (2,9 mld zł) oraz dochodów wtórnych (1,4 mld zł), a także dodatnie saldo usług (9,1 mld zł) . Natomiast wartość podaży pieniądza M3 […]

Czytaj więcej...