Image
0
15 lutego, 2022

Iza

W grudniu 2021 roku NBP zanotowało w rachunku bieżącym bilansu płatniczego, że jego saldo było ujemne i wyniosło 18,3 mld zł. Odnotowano tutaj ujemne salda obrotów towarowych (11,7 mld zł), dochodów pierwotnych (8,3 mld zł) oraz dochodów wtórnych (5,1 mld zł), a także dodatnie saldo usług (6,9 mld zł). Natomiast wartość podaży pieniądza M3 w […]

Czytaj więcej...
19 stycznia, 2022

Iza

NBP przedstawił miesięczne dane dotyczące inflacji bazowej, a także aktywów rezerwowych Polski. W grudniu 2021 roku inflacja bazowa wyniosła 5,3% według wskaźnika po wyłączeniu cen żywności i energii. Natomiast aktywa rezerwowe przeliczone na euro osiągnęły kwotę 146,6 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary 166,0 mld USD. Inflacja bazowa w grudniu Narodowy Bank Polski (NBP), […]

Czytaj więcej...
15 lutego, 2022

Iza

W grudniu 2021 roku NBP zanotowało w rachunku bieżącym bilansu płatniczego, że jego saldo było ujemne i wyniosło 18,3 mld zł. Odnotowano tutaj ujemne salda obrotów towarowych (11,7 mld zł), dochodów pierwotnych (8,3 mld zł) oraz dochodów wtórnych (5,1 mld zł), a także dodatnie saldo usług (6,9 mld zł). Natomiast wartość podaży pieniądza M3 w […]

Czytaj więcej...
19 stycznia, 2022

Iza

NBP przedstawił miesięczne dane dotyczące inflacji bazowej, a także aktywów rezerwowych Polski. W grudniu 2021 roku inflacja bazowa wyniosła 5,3% według wskaźnika po wyłączeniu cen żywności i energii. Natomiast aktywa rezerwowe przeliczone na euro osiągnęły kwotę 146,6 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary 166,0 mld USD. Inflacja bazowa w grudniu Narodowy Bank Polski (NBP), […]

Czytaj więcej...