Image
0
17 stycznia, 2022

Iza

W listopadzie 2021 roku NBP zanotowało w rachunku bieżącym bilansu płatniczego, że jego saldo było ujemne i wyniosło 5,2 mld zł. Odnotowano tutaj ujemne salda obrotów pierwotnych (9,9 mld zł), dochodów towarowych (2,9 mld zł) oraz dochodów wtórnych (1,4 mld zł), a także dodatnie saldo usług (9,1 mld zł) . Natomiast wartość podaży pieniądza M3 […]

Czytaj więcej...
30 grudnia, 2021

Iza

NBP podał do wiadomości miesięczne dane dotyczące inflacji bazowej, a także przedstawił aktywa rezerwowe Polski. W listopadzie inflacja bazowa wyniosła 4,7% według wskaźnika po wyłączeniu cen żywności i energii. Natomiast aktywa rezerwowe przeliczone na euro osiągnęły kwotę 146,7 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary 166,7 mld USD. Wzrostowa inflacja bazowa w listopadzie Narodowy Bank […]

Czytaj więcej...
17 stycznia, 2022

Iza

W listopadzie 2021 roku NBP zanotowało w rachunku bieżącym bilansu płatniczego, że jego saldo było ujemne i wyniosło 5,2 mld zł. Odnotowano tutaj ujemne salda obrotów pierwotnych (9,9 mld zł), dochodów towarowych (2,9 mld zł) oraz dochodów wtórnych (1,4 mld zł), a także dodatnie saldo usług (9,1 mld zł) . Natomiast wartość podaży pieniądza M3 […]

Czytaj więcej...
30 grudnia, 2021

Iza

NBP podał do wiadomości miesięczne dane dotyczące inflacji bazowej, a także przedstawił aktywa rezerwowe Polski. W listopadzie inflacja bazowa wyniosła 4,7% według wskaźnika po wyłączeniu cen żywności i energii. Natomiast aktywa rezerwowe przeliczone na euro osiągnęły kwotę 146,7 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary 166,7 mld USD. Wzrostowa inflacja bazowa w listopadzie Narodowy Bank […]

Czytaj więcej...