Image
0
8 września, 2021

Iza

Microsoft opatentował narzędzie kryptowalutowe do tworzenia tokenów. Dzięki temu deweloperzy będą mogli tworzyć tokeny niezależnie od księgi głównej. Microsoft, w zgłoszeniu patentowym z dnia 24 sierpnia 2021 roku, opisuje usługę tworzenia tokenów niezależnych od księgi głównej. System komputerowy zawierałby procesor oraz odczytywalny komputerowo nośnik pamięci, który posiadałby zapisany na nim kod programu. Procesor otrzymałby od […]

Czytaj więcej...
8 września, 2021

Iza

Microsoft opatentował narzędzie kryptowalutowe do tworzenia tokenów. Dzięki temu deweloperzy będą mogli tworzyć tokeny niezależnie od księgi głównej. Microsoft, w zgłoszeniu patentowym z dnia 24 sierpnia 2021 roku, opisuje usługę tworzenia tokenów niezależnych od księgi głównej. System komputerowy zawierałby procesor oraz odczytywalny komputerowo nośnik pamięci, który posiadałby zapisany na nim kod programu. Procesor otrzymałby od […]

Czytaj więcej...