Image
0
28 grudnia, 2021

Iza

W październiku 2021 roku NBP zanotowało w rachunku bieżącym bilansu płatniczego, że jego saldo było ujemne i wyniosło 8,2 mld zł. Odnotowano tutaj ujemne salda obrotów pierwotnych (10,5 mld zł), dochodów towarowych (3,8 mld zł) oraz dochodów wtórnych (1,5 mld zł), a także dodatnie saldo usług (7,6 mld zł) . Natomiast wartość podaży pieniądza M3 […]

Czytaj więcej...
22 listopada, 2021

Iza

NBP podał do wiadomości miesięczne dane dotyczące inflacji bazowej, a także przedstawił aktywa rezerwowe Polski. W miesiącu październik inflacja bazowa wyniosła 4,5% według wskaźnika po wyłączeniu cen żywności i energii. Natomiast aktywa rezerwowe przeliczone na euro osiągnęły kwotę 144,1 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary 167,8 mld USD. Inflacja bazowa w październiku Narodowy Bank […]

Czytaj więcej...
12 listopada, 2021

Iza

Cryptopay (C.pay) udostępnił 11 listopada 2021 roku raport za miesiąc październik. Podał w nim jak wyglądają jego aktualne przychody. Również wspomniano o działaniach w miesiącu październik oraz o rozpoczęciu w najbliższym czasie planowania na I kwartał 2022 roku. Cryptopay (C.pay) podał, że październik jest miesiącem, który przyniósł najlepszy wynik przychodów w historii jego działania. Wyniósł […]

Czytaj więcej...