Image
0
17 listopada, 2021

Iza

We wrześniu 2021 roku NBP zanotowało w rachunku bieżącym bilansu płatniczego, że jego saldo było ujemne i wyniosło 6,1 mld zł. Odnotowano tutaj ujemne salda obrotów pierwotnych (12,3 mld zł), dochodów towarowych (0,5 mld zł) oraz dochodów wtórnych (1,3 mld zł), a także dodatnie saldo usług (8,0 mld zł). Natomiast wartość podaży pieniądza M3 we […]

Czytaj więcej...
19 października, 2021

Iza

NBP co miesiąc podaje do wiadomości dane dotyczące inflacji bazowej, a także przedstawia aktywa rezerwowe Polski. W miesiącu wrzesień inflacja bazowa wyniosła 4,2% według wskaźnika po wyłączeniu cen żywności i energii. Natomiast aktywa rezerwowe przeliczone na euro osiągnęły kwotę 143,9 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary 167,0 mld USD. Wzrostowa inflacja bazowa we wrześniu […]

Czytaj więcej...
12 października, 2021

Iza

Cryptopay (C.pay) udostępnił swój comiesięczny raport. Podał w nim jak wyglądają jego aktualne przychody. Również wspomniano o rozpoczętych działaniach w miesiącu wrzesień, a także o planowanych nowościach w październiku oraz w okresie IV kwartał 2021 roku – I kwartał 2022 roku. Wrześniowy raport Cryptopay (C.pay) podał, że wrzesień jest kolejnym miesiącem, który przyniósł znaczące dochody. […]

Czytaj więcej...