Image
0
24 września, 2021

UKNF dołącza do GFIN

Iza

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) został członkiem Global Financial Innovation Network (GFIN). Jest to organizacja, która służy do współpracy oraz do wymiany doświadczeń dla uczestników rynku finansowego. Również ma wspierać innowacje finansowe.

W dniu 13 września 2021 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ogłosił, że został członkiem Global Financial Innovation Network (GFIN). Jest to organizacja, która została utworzona w styczniu 2019 roku. Zrzesza ona ponad 60 instytucji z całego świata, które zajmują się wspieraniem innowacji finansowych. GFIN jest również platformą, która służy współpracą, a także wymianą doświadczeń między regulatorami rynku finansowego.

Jako narzędzia, które wspierają biznes można wymienić pilotaże dla firm planujących przetestowanie innowacyjnych produktów, usług, czy modeli biznesowych. A wszystko to w zróżnicowanym otoczeniu regulacyjnym (cross-border testing). Dodatkowo na etapie prac są również zagadnienia rozwiązań innowacyjnych narzędzi. Można tutaj wspomnieć o Suptech i Regtech, które wspierają wykonywanie zadań z zakresu nadzoru i compliance.

Warto dodać, że KNF w lipcu 2021 roku przedstawił strategię na lata 2021-2025. W dokumencie zaprezentowano jakie mogą być wyzwania dla rynku finansowego, a także jakie są główne cele strategiczne. Można tutaj wspomnieć o bardziej proaktywnym działaniu nadzoru, czy skuteczniejszym i efektywniejszym wykorzystaniu danych, a także lepszym zarządzaniu organizacją. Z całym raportem można się zapoznać tutaj.