Image
0
22 stycznia, 2022

UOKiK ukarał Santander Consumer Bank kwotą ponad 44 mln zł

Iza

Prezes UOKiK, podjął decyzję w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, przez Santander Consumer Bank. Nałożył na bank karę finansową z wysokości ponad 44 mln zł.

Kara finansowa

Prezes UOKiK, w dniu 17 stycznia 2022 roku, wydał decyzję w sprawie Santander Consumer Bank. Uznał, że bank narusza zbiorowe interesy konsumentów. Z tego względu nałożył karę finansową w wysokości ponad 44 mln zł (całkowita kwota: 44 212 688 zł). 

Na wysokość kary złożyła się długotrwałość stosowanych praktyk przez bank. Pierwsza stanowiła kwestię informowania o warunkach kredytu, na jakich wielu konsumentów, ostatecznie go nie otrzymało. Bank prowadził tę praktykę od stycznia 2015 roku do września 2018 roku. Za wprowadzanie konsumentów w błąd, Santander Consumer Bank, otrzymał karę w wysokości 5,9 mln zł.

Druga praktyka dotyczyła wliczania ubezpieczenia do całkowitej kwoty kredytu, która stosowana jest od 2016 roku i do chwili obecnej nie została zaniechana przez bank. Za to bank został ukarany kwotą 38,2 mln zł. Istotne znaczenie miał również fakt, iż Santander Consumer Bank miał świadomość, że jego praktyka odbiega od praktyk stosowanych przez pozostałych uczestników rynku.

Prezes UOKiK nakazał zaprzestanie stosowania tych praktyk oraz bank musi poinformować konsumentów o decyzji organu.

Prowadzone postępowanie wobec Santander Consumer Bank

Postępowanie wobec Santander Consumer Bank, które narusza zbiorowe interesy konsumentów, zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia organizacji konsumenckiej. Ich wątpliwości wzbudziły dwie praktyki stosowane przez bank.

Pierwsza praktyka dotyczyła wliczania składki z tytułu dodatkowej usługi ubezpieczenia do całkowitej kwoty kredytu. Konsument biorąc w Santander Consumer Banku kredyt konsumencki wraz z ubezpieczeniem, może skredytować jego koszt. Jednak bank bezprawnie wlicza koszt składek ubezpieczeniowych do całkowitej kwoty kredytu. Dzięki temu całkowity koszt kredytu wydaje się mniejszy i bardziej atrakcyjny, a kwota wypłacana klientowi – wyższa. Co nie jest zgodne z prawdą. Konsument ma wówczas do zapłaty składkę na ubezpieczenie (dodatkowy koszt), a kwota kredytu jest w rzeczywistości niższa o kwotę składki. 

Działanie banku naruszało interesy ekonomiczne konsumentów, którzy nie mieli możliwości rzetelnego porównania oferty z ofertą innych banków. Z tego względu mogli wybrać ofertę mniej korzystną z punktu widzenia kosztów, jakie będą musieli ponieść. Wpływało to również na uczciwość konkurowania między instytucjami finansowymi. Praktyka, mimo wydanych zakazów przez Prezesa UOKiK, nadal trwa.

Druga praktyka dotyczyła wprowadzania konsumentów w błąd. Santander Consumer Bank wysyłał listy do wybranych klientów z informacją, że mogą wziąć kredyt konsumencki na atrakcyjnych warunkach. Jednak w oddziale banku, po zbadaniu zdolności kredytowej konsumentów, okazywało się, że niektórzy klienci nie mogą zaciągnąć zobowiązania na proponowanych zasadach. Ta praktyka została zaniechana przez bank.