Image
0
20 sierpnia, 2021

UOKiK wszczyna postępowanie wobec PayPal

Iza

UOKiK wszczął postępowanie wobec PayPal, które ma na celu sprawdzenie czy nie naruszono zbiorowych interesów konsumentów. Wszystko za sprawą wprowadzonych zmian w regulaminie. Dotyczą one opłat za brak aktywności na koncie przez okres co najmniej 12 w wysokości maksymalnie 45 zł.

Firma PayPal wprowadziła w grudniu 2020 roku zmiany w umowach ze swoimi użytkownikami. Jedną ze zmian była nowa opłata za brak aktywności na koncie przez okres co najmniej 12 miesięcy, która wynosiła maksymalnie 45 zł rocznie.

Kilku klientów, którzy nie byli zadowoleni ze zmian, złożyło skargę na PayPal do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Dzięki temu, UOKiK przyjrzał się wprowadzonym zmianom w regulaminie firmy. Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ma kilka zastrzeżeń co do zmian w regulaminie PayPal. W dniu 18 sierpnia 2021 roku oświadczył, że:

“Wszcząłem postępowanie wyjaśniające, aby ustalić, czy PayPal poprzez zmianę regulaminu mógł naruszyć zbiorowe interesy konsumentów. Wątpliwości budzi również treść klauzuli modyfikacyjnej, która miała być podstawą do jednostronnego wprowadzenia zmian umów z konsumentami, w tym wprowadzenia dodatkowej opłaty za brak aktywności po stronie konsumenta. Postanowienie regulaminu nie określa jednak konkretnych przyczyn uprawniających do modyfikacji umów. Tymczasem, zgodnie z orzecznictwem, klauzule blankietowe lub zbyt ogólne np. odnoszące się do „ważnych powodów”, należy uznać za niedopuszczalne”.

Klauzula modyfikacyjna, do której są kierowane uwagi, “przewiduje możliwość wprowadzenia zmian przez samo ich opublikowanie i automatyczną „akceptację” przez użytkownika, który będzie dalej korzystać z usług PayPal”. Również będzie ona sprawdzana pod względem ewentualnej abuzywnosci, czyli klauzuli, która jest niedozwolona. Prowadzone postępowanie wyjaśniające UOKiK ma na celu ustalenie czy PayPal naruszył zbiorowe interesy konsumentów poprzez zmianę regulaminu firmy.