Image
0
Opłaty
Ogólne
Język polski: Nie
Przewalutowanie: Nie
Dostępnych walut:
Kryptowaluty:
Max. wypłata dzienna:
Karta:
Nikt jeszcze nie ocenił tego portfela. Bądź pierwszy.

DiPocket UAB (DiPocket) swoją siedzibę posiada w Wilnie na Litwie. Założycielem i dyrektorem generalnym jest Fedele Di Maggio. Strona internetowa jest dostępna w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Z DiPocket można korzystać w celu otrzymywania i wysyłania środków oraz robienia zakupów towarów i usług.

DiPocket jest autoryzowaną instytucją finansową, która fundusze swoich klientów przechowuje w europejskich bankach i ich nie inwestuje. Oznacza, to że są one chronione w przypadku zaistnienia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do DiPocket. Działa on pod nadzorem banku na Litwie.

Systemy DiPocket są zbudowane według restrykcyjnych standardów bezpieczeństwa oraz zaawansowanej technologii szyfrowania danych. Natomiast centra informacji są rozproszone geograficznie i nadzorowane przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Do zapobiegania oszustwom finansowym i podszywaniu się DiPocket wykorzystuje technologię, która polega na rozpoznawaniu twarzy  i monitorowaniu geolokalizacji.

Z DiPocket można się kontaktować 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Jest to możliwe poprzez wysłanie wiadomości przez formularz znajdujący się na stronie internetowej. Odpowiedź uzyska się w ciągu 24 godzin. Również możesz zadzwonić do Działu Obsługi Klienta przez całą dobę. Można również składać pismo wysyłając je na adres biura na Litwie. Z obsługą biura można się kontaktować w 3 językach: polskim, angielskim lub litewskim.

 

Zakładanie konta DiPocket

Zakładając konto w DiPocket należy mieć ukończone 18 lat oraz mieszkać w jednym z krajów Unii Europejskiej (UE). Konto może posiadać również osoba w wieku od 13 do 18 lat, jednak musi posiadać swojego opiekuna konta, który będzie prowadził nadzór nad utworzonym rachunkiem. Opiekun konta musi wyrazić wszystkie zgody dotyczące zbierania, przetwarzania oraz przechowywania jego danych. Jeśli tego nie zrobi nie będzie mógł pełnić roli opiekuna. Opiekunem konta może być osoba, która nie mieszka na terenie EOG i Wielkiej Brytanii.

DiPocket umożliwia dwa rodzaje rejestracji. Jest to Pełna Rejestracja, która wymaga przedstawienia dowodu tożsamości, do przeprowadzenia weryfikacji. Dzięki niej klient otrzymuje dostęp do pełnej funkcjonalności konta oraz limitów Karty i Rachunku.

Również możliwa jest Podstawowa Rejestracja, która stosuje uproszczoną metodę weryfikacji tożsamości. Natomiast dostęp do usług jest ograniczony, który umożliwia dokonywanie wybranych płatności oraz można korzystać z Karty jedynie do wysokości rocznego limitu, który jest z góry ustalony. Można również rozszerzyć ją w dowolnym momencie, przechodzą na Pełną Rejestracji. Wystarczy dostarczyć wymagane dodatkowe informacje i dokumenty.

Aby rozpocząć rejestrację, należy najpierw ściągnąć aplikację mobilną DiPocket, za pomocą Apple App Store lub Google Play Store. Następnie trzeba uzupełnić swoje dane, m.in. imię i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, a także adres e-mail oraz numer telefonu. Należy potwierdzić podany numer telefonu poprzez otrzymany na niego sms z kodem, który trzeba wpisać w dalszej rejestracji. Musisz także ustalić swoje hasło do konta.

Zostaniesz również poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości poprzez wybrany dokument (dowód osobisty, paszport), a także wysłanie zdjęcia “selfie”. Po pozytywnej weryfikacji możesz korzystać z konta. Dodatkowo jest potrzebne potwierdzenie adresu poprzez, np. rachunek za media, prawo jazdy (z wyjątkiem czasowego), bądź wyciągu z banku (wystawionego w ciągu ostatnich 3 miesięcy). 

 

Funkcjonowanie DiPocket

Aplikacja mobilna umożliwia otrzymywanie, przechowywanie oraz wysyłanie swoich środków. Można również zamówić oraz dodać Kartę DiPocket przez aplikację. Natomiast saldo konta oraz historię transakcji sprawdzisz na stronie internetowej lub poprzez aplikację DiPocket.

Po otwarciu konta DiPocket otrzymasz swój numer konta IBAN w wybranej przez ciebie walucie. Jeśli jest taka możliwość, oprócz posiadania głównego konta, możesz posiadać więcej niż 1 numer IBAN (zależy to od walut, którą wybierzesz). W aplikacji założyć 6 subkont w wybranej walucie. Do każdego konta można dodatkowo zamówić kartę wirtualną oraz fizyczną. Posiadając Subkonto można je współdzielić z jedną lub kilkoma osobami. Jest to możliwe, dzięki wysłaniu zaproszenia z aplikacji do wybranego subkonta.

Po otrzymania numeru IBAN, możesz otrzymywać przelewy lokalne (SEPA) i międzynarodowe (SWIFT) na swoje konto. Zasilanie Konto oraz Kartę mogą obejmować przelewy z karty użytkownika (natychmiastowo), które są wydane przez inne banki, przelewy bankowe w wybranych walutach oraz wpłaty gotówkowe w wybranych lokalizacjach (w ciągu dnia).

W zależności od posiadanego konta, możesz również mieć możliwość otrzymywania płatności od innych użytkowników. Jeśli płatności danego użytkownika były już wcześniej akceptowane to pieniądze zostaną dodane natychmiastowo. Natomiast, jeśli jeszcze nie zatwierdziłeś transakcji, wtedy wystarczy zaakceptować płatność i otrzymać należność. Gdy nie zostanie zaakceptowana należność w ciągu 7 dni, to wtedy pieniądze wrócą do nadawcy. Jeśli wpłata jest w walucie innej niż posiadane konto, to wtedy trzeba wydać polecenie wymiany walut lub założyć nowe subkonto z daną walutą.

 

Karta DiPocket

Karta DiPocket jest kartą przedpłaconą na okaziciela. Za pomocą karty można płacić za zakupy stacjonarnie oraz online, a także wypłacać pieniądze z bankomatów oraz korzystanie z usługi cash back podczas zakupów stacjonarnych. Podczas zakupów online może być konieczność podania kodu, który otrzymasz smsem na swój telefon. Jest możliwość dodania jej do aplikacji Apple Pay lub Google Pay. Płacąc kartą inną walutą niż waluta konta, wtedy Mastercard dokona przewalutowania, za którą pobierze prowizje.

Kartą DiPocket nie wypłacisz gotówki z banku, nie kupisz czeków podróżnych oraz walut w kantorze wymiany walut. Aby zablokować kartę w przypadku jej kradzieży należy zadzwonić do biura obsługi DiPocket, aby ta czynność została dokonana. Jeśli jednak karta się znajdzie, po zgłoszeniu jej zaginięcia, będzie konieczne jej zniszczenie i poinformowanie mailowo DiPocket o tym fakcie.

 

Kursy wymiany walut

DiPocket oferuje dla swoich klientów kurs wymiany walut. Mogą oni wykonywać przelewy międzynarodowe w walutach takich jak: PLN, EUR, GBP i CHF. Przelewy między innymi kontami DiPocket są darmowe. Natomiast robiąc je do innych banków musisz ponieść opłatę zależną od waluty. 

Jeśli walutę w EUR, GBP i CHF chcesz wysłać w walucie PLN do innego użytkownika DiPocket lub innego banku, wtedy zrobisz to bezpłatnie. Natomiast walutę PLN zamieniasz na walutę w EUR lub GBP ponosisz opłatę w wysokości 0,50 GBP, a na walutę CHF – płatność wyniesie 7,50 GBP. Natomiast dokonując transakcji w walucie PLN na PLN, zrobisz to bezpłatnie, ponieważ nie ma tutaj przewalutowania.

Jeśli chcesz dokonać płatności w innej walucie niż waluta domyślna, a posiada się subkonto w tej walucie, to DiPocket zaproponuje wykorzystanie tych środków bez konieczności przewalutowania.

 

Festiwalowa opaska płatnicza

DiPocket daje możliwość zdobycia festiwalowej opaski płatniczej. Aby ją otrzymać należy zgłosić się do Punkty Obslugi Opasek, zasilić opaskę gotówką za minimum 30 PLN i ją odebrać. Teraz można korzystać z niej płacąc na terenie festiwalu. Natomiast kolejne doładowania nie ma określonego limitu. Istnieje również możliwość używania opaski poza festiwalem przez okres 3 lat. Wystarczy zarejestrować opaskę w aplikacji mobilnej. Jeśli opaska nie zostanie zarejestrowana do wyznaczonego bezpłatnego terminu korzystania z niej, to wtedy zostanie naliczona miesięczna opłata w wysokości 1 PLN.

 

Cennik DiPocket

Subkonta

Główne Subkonto w PLN

Bezpłatnie

Dodatkowe Subkonto w PLN

Bezpłatnie

Dodatkowe Subkonto w walucie obcej (EUR, GBP, USD, CHF)

Bezpłatnie

Płatności wychodzące dokonywane przy użyciu Aplikacji

Face to Face

Pierwsze dziesięć transakcji w miesiącu (z rachunku lub na rachunek) – bezpłatne, każda następna płatność – 0,50 PLN

Przelewy bankowe w PLN do Polski

Bezpłatnie

Przelewy bankowe w GBP do Wielkiej Brytanii

2,50 GBP za transakcje

Przelewy lokalne (SEPA) w EUR

Bezpłatnie

Przelewy zwykłe

12 PLN za transakcje

Przelewy ekspresowe

45 PLN za transakcje

Płatności na Rachunek Klienta

Face to Face

Pierwsze dziesięć transakcji w miesiącu (z rachunku lub na rachunek) – bezpłatnie, każda następna płatność – 0,50 PLN

Obciążenie karty debetowej lub kredytowej wydanej przez podmiot zewnętrzny

2,50 PLN

Zamawianie karty

Karta wirtualna

Bezpłatna do pierwszego rachunku; 1,00 PLN do każdego dodatkowego Subkonta

Karta fizyczna

Bezpłatna do pierwszego rachunku; 4,00 PLN do każdego dodatkowego Subkonta

Zamówienie karty fizycznej

Bezpłatna do pierwszego rachunku; 15,00 PLN za karty do dodatkowych Subkont

Wydanie duplikatu karty fizycznej w wypadku utraty, kradzieży bądź zniszczenia

15 PLN podczas zamówienia

Wydanie nowej karty fizycznej po upływie terminu ważności karty

Bezpłatnie; odnawiana automatycznie, jeśli korzystało się z niej przez minimum 3 miesiące

Korzystanie z karty

Wypłata z bankomatu w PLN w Polsce

Bezpłatnie w wypadku korzystania z bankomatów Banku Pekao SA;

2,50 PLN za transakcję przy korzystaniu z innych bankomatów

Wypłata z bankomatu w GBP w Wielkiej Brytanii

0,50 GBP za transakcję

Inne wypłaty na terenie Europy

0,50 GBP/0,75 EUR/2,50 PLN/1,00 USD za transakcje

Wypłaty w innych krajach na świecie

0,75 GBP/1,00 EUR/4,00 PLN/1,50 USD za transakcje

Opłata za transakcje w walutach obcych

1,00%

Inne usługi

Wymiana walut (w dostępnych parach walutowych)

0,50% – zawarte w kursie wymiany walut podanym dla każdego przeliczenia

Wyciąg/potwierdzenie transakcji w formie papierowej

Bezpłatnie

Plusy DiPocket

Darmowa aplikacja mobilna oraz rejestracja do konta.

Konto założysz mając ukończone 18 lat oraz musisz zamieszkiwać jeden z krajów Unii Europejskiej (UE).

Konto można posiadać w wieku od 13 do 18 lat, jeśli ustali się swojego opiekuna do konta,

Opiekunem konta może być osoba mieszkająca poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) oraz Wielkiej Brytanii.

Aplikacja mobilna umożliwia otrzymywanie, przechowywanie oraz wysyłanie swoich środków.

Zasilić Konto oraz Kartę DiPocket można za pomocą przelewu z karty bankowej użytkownika, przelewu bankowego w wybranych walutach oraz wpłaty gotówkowej w wybranych lokalizacjach.

Darmowe otrzymanie Karty DiPocket.

Wykonywanie przelewów lokalnych (SEPA) oraz międzynarodowych (SWIFT) walutach PLN, EUR, GBP i CHF.

DiPocket na tle konkurencji

Obsługa klientów jest dostępna przez 24 godziny na dobę w języku polskim, angielskim i litewskim.

Rejestracja Pełna – należy przedstawić dowód tożsamości do przejścia weryfikacji tożsamości, aby uzyskać pełny dostęp do konta.

Rejestracja podstawowa – stosowana jest uproszczona weryfikacja tożsamości, która umożliwia ograniczony dostęp do usług.

Oprócz posiadania swojego głównego numeru IBAN w wybranej walucie, można założyć dodatkowo 6 subkont w dostępnych walutach (EUR, PLN, GBP, CHF).

Za pomocą karty można płacić za zakupy stacjonarnie oraz online, wypłacać pieniądze z bankomatów oraz korzystać z usługi cash back podczas zakupów stacjonarnych.

Możliwość zdobycia festiwalowej opaski, z której można później korzystać przez okres 3 lat.

Wady DiPocket

Jeśli opaska festiwalowa nie zostanie zarejestrowana do wyznaczonego bezpłatnego terminu korzystania z niej, to wtedy zostanie naliczona miesięczna opłata w wysokości 1 PLN.

Koszt przelewów ekspresowych wynosi 45 PLN za transakcje.

Wypłaty z bankomatów Banku Pekao SA są bezpłatnie, korzystając z innych bankomatów trzeba ponieść koszt 2,50 PLN za transakcję.